Wystąpienie p. Andrzeja Warchałowski z dnia 12.11.2013 r.

Wystąpienie p. Andrzeja Warchałowski (ROD "Dębniki" w Kraków) z dnia 12.11.2013 r.