Wystąpienie p. Czesława Kokoszy z ROD "Zakłady Futrzarskie" w Krakowie 2012-11-06

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP pana Czesława Kokoszy (ROD "Zakłady Futrzarskie" w Krakowie) w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d.