Wystąpienie p. Edwarda Przepiórki z ROD "Podgórze" w Krakowie 2012-11-05

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP pana Edwarda Przepiórki (ROD "Podgórze" w Krakowie) w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d.