Wystąpienie p. Jerzego Sugiera z dnia 15.12.2013 r.

Wystąpienie p. Jerzego Sugiera (ROD "Dębniki" w Krakowie) z dnia 15.12.2013 r.