Wystąpienie p. Kazimiery Grebli z dnia 14.12.2013 r.

Wystąpienie p. Kazimiery Grebli (ROD "Lubocza I" w Krakowie) z dnia 14.12.2013 r.