Wystąpienie p. Małgorzaty Szydłowksiej-Skóry do Prezesa ZMP z dnia 03.02.2014 r.

Wystąpienie p. Małgorzaty Szydłowksiej-Skóry (ROD "Telpod" w Krakowie) do Prezesa ZMP z dnia 03.02.2014 r.