Wystąpienie ROD "Dębniki" w Krakowie do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31.08.2014 r.

Wystąpienie ROD "Dębniki" w Krakowie do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31.08.2014 r.