Wystąpienie ROD "im. Rydla" w Krakowie 2012-11-02

Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP ROD "im. Rydla" w Krakowie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d.