Wystąpienie zarządu ROD "Debniki" w Krakowie z dnia 05.12.2013 r.

Wystąpienie zarządu ROD "Debniki" w Krakowie z dnia 05.12.2013 r.