XIII posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Krakowie

W dniu 11.10.2018 roku w Siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie przy udziale 24 członków Okręgowej Rady PZD w Krakowie, co stanowi 62 %, odbyło się XIII plenarne posiedzenie Członków Okręgowej Rady PZD. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Prezes Okręgu PZD Zofia Mierniczek, która na wstępie przywitała przedstawiciela Krajowej Rady PZD Pana Mecenasa Tomasza Terleckiego oraz przybyłych członków Okręgowej Rady.

5-img_0019.jpg

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołana została Komisja Uchwał i Wniosków.

Obrady w dużej mierze poświęcone zostały przyjęciu nowego regulaminu Okręgowej Rady, a także zbliżającym się wyborom samorządowym. Stanowisko w tej sprawie przedstawiła Pani Prezes Zofia Mierniczek, która podkreśliła jak ważnym jest udział w zbliżających się wyborach, jak i wybieranie do władz ludzi, którzy rozumieją ideę Związku, aktywnie ją wspierają, oraz takich którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Następnie Pan Mecenas Tomasz Terlecki przedstawił stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie.

2-img_0005.jpg

W kolejnej części plenum Pani Prezes oraz pracownicy merytoryczni biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie omówili sprawy związane z bieżącą działalnością Okręgu. Sprawy w głównej mierze dotyczyły projektu ustawy śmieciowej, szeroko omówionego przez Prezes Okręgu, regulacji stanu prawnego gruntów ROD przedstawionego przez Inspektora ds. terenowo-prawnych Panią Olgę Kowal. Roszczenia do gruntów użytkowanych przez ROD w Okręgu Małopolskim PZD omówione zostały przez Radcę prawnego Okręgu Panią Bogusławę Krystyjan. Kierownik Biura Pani Karolina Baczewska zapoznała zebranych ze sprawami związanymi ze zmianami jakie nastąpiły od dnia 25.05.2018 roku w związku z wejściem w życie RODO. Następnie Główna Księgowa Pani Anna Hill-Krzyszkowska omówiła temat Ośrodka Finansowo-Księgowego, który będzie funkcjonował na naszym Okręgu od stycznia 2019 roku.

8-img_0031.jpg

Po dyskusji, która to głównie przebiegała w myśl zbliżających się wyborów samorządowych, projektu ustawy śmieciowej oraz nowo przyjętego regulaminu Okręgowej Rady przyjęte zostały uchwały w ilości sześciu sztuk oraz stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w sprawie wyborów samorządowych.

Po zakończeniu obrad Pani Prezes podziękowała za przybycie przedstawicielowi Krajowej Rady PZD, jak i wszystkim zebranym członkom Okręgowej Rady Małopolskiej PZD.

Opracowała: Karolina Baczewska, Kierownik Biura OM PZD w Krakowie
Zdjęcia: Andrzej Dyczko