Żegnamy śp. Henryka Cieślika - Honorowego Członka Polskiego Związku Działkowców

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 22 stycznia br. zmarł śp. Henryk Cieślik długoletni członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, założyciel wielu ogrodów działkowych w Poznaniu. W uznaniu zasług dla ruchu ogrodnictwa działkowego Krajowa Rada nadała mu tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Działkowców. Posiadał również odznaczenie związkowe ”Za zasługi dla PZD”. Całe życie Henryka Cieślika związane było z wykonywaną pracą zawodową oraz społeczną działalnością w ruchu ogrodnictwa działkowego. Znany był w środowisku działkowym w całym kraju. Był jednym z członków Krajowej Rady POD w październiku 1980 roku, kiedy podjęta zastała uchwała o wyodrębnieniu się z Ruchu Zawodowego i przekształceniu organizacji działkowej w niezależny, samodzielny i samorządny Polski Związek Działkowców. Ruch ogrodnictwa działkowego poniósł niepowetowaną stratę gdyż Henryk Cieślik działał do ostatnich dni .

Cześć Jego pamięci !

Rodzinie składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Eugeniusz Kondracki Prezes Polskiego Związku Działkowców

Prezydium Krajowej Rady PZD

candle-2909390__340.jpg

Źródło: KR PZD

Kategorie: