ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

pit-podatki2x.jpg

Zaliczka na podatek od dochodu od 01 października 2019 r. wynosi 17%.

Podstawowe koszty uzyskania przychodów od 01.10.2019 r. wynoszą 250 zł.

Od 1 października 2019 r. obowiązuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada ona obniżenie podatku dochodowego, wzrost kosztów uzyskania przychodów oraz zmniejszenie kwoty obniżającej podatek. Zmiany te będą mieć zastosowanie do dochodów osiąganych przez pracowników od 01 października 2019 r. Oznacza to, że jeżeli pracodawca wynagrodzenie wypłaci w październiku, to zaliczkę na podatek od tego wynagrodzenia będzie musiał obliczyć według nowych zasad.

Nowe rozwiązania dotyczą wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej. Obniżka PIT dotyczy przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

· ze stosunku pracy

· z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)

· z tytułu wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania

· z emerytury i renty.

Więcej informacji : GOV