Działkowcy ws. inicjatywy Solidarnej Polski

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. uchylający 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sprawił, że milionowa społeczność działkowców stanęła przed realną groźbą likwidacji ogrodów i 120-letniego dorobku pokoleń działkowych rodzin w Polsce. Tuż po wyroku wszystkie partie szumnie deklarowały, że uczynią wszystko, by pomóc działkowcom. Ile rzeczywiście warte są te polityczne obietnice okaże się już w najbliższej przyszłości. Pierwsze przymiarki do nowej ustawy działkowej zaproponowała Solidarna Polska.

Kategorie: 

Ogłoszenie wyników okręgowych konkursów "Wzorowa działka roku 2012" oraz "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012"

ROD "Senior" w Nowym Sączu - alejka Krokusowa

Po spotkaniu komisji konkursowej oraz zatwierdzeniu wyników przez Prezydium OZM PZD w Krakowie, ogłoszono "Najlepszym Rodzinnym Ogrodem Działkowym roku 2012" ROD "Senior" z Nowego Sącza, który za uzyskanie 745 na 830 możliwych punktów, otrzymał wyróżnienie.

Galeria: 
ROD "Senior" w Nowym Sączu - alejka Pigwowa
ROD "Senior" w Nowym Sączu - alejka Słonecznikowa

"Siły i słabości istoty ogrodnictwa działkowego" - Konferencja Naukowa w Zurichu

W dniach od 24 do 25 sierpnia 2012 r. w Szwajcarii, w Zurichu odbyła się Konferencja naukowa, której tematem przewodnim było "Pokazanie siły i słabości ogrodnictwa działkowego". Konferencja zgromadziła przedstawicieli z narodowych związków działkowców z krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze, a także przedstawicieli różnych okręgów Związku Szwajcarskiego. Na konferencję przybyli m.in. reprezentanci Związków Działkowców z Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandi i Austrii.

Kategorie: 

Szkolenie nowych działkowców we wrześniu

Serdecznie zapraszamy wszystkich nowych działkowców na szkolenie, które odbędzie się 12 września o godzinie 15:00 w siedzibie OZM PZD przy ul. Makowskiego 1 w Krakowie.

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowane

Po długim czasie oczekiwania Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 11.07.2012 r. w sprawie K 8/10 (link).

Źródło: Trybunał Konstytucyjny

Biuletyn nr 08/2012

Ukazał się "Biuletyn Informacyjny" nr 08/2012 (informacja).

Informacja z obrad Konferencji Okręgowa PZD w Krakowie z dnia 04.08.2012 r.

W dniu 4 sierpnia 2012 r. odbyła się Konferencja Okręgowa PZD w Krakowie z terenu działalności Okręgu Małopolskiego. Celem Konferencji był wybór delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W konferencji wzięło udział 170 osób na ogólną liczbę uprawnionych 291, to jest 154 Prezesów ROD i 16 członków organów statutowych OZ, co stanowiło 58,42 % frekwencję. W Konferencji wziął udział przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa.

Biuletyn nr 07/2012

Ukazał się Nadzwyczajny numer "Biuletynu Informacyjnego" (informacja).

Dokumenty: 

Trybunał Konstytucyjny - najważniejsze informacje na stronie KR PZD

28 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczący ogrodów działkowych. Trybunał uznał za dopuszczalne pierwsze żądanie wnioskodawcy i po dokonaniu kontroli całej zakwestionowanej ustawy w dniu 11 lipca 2012 roku orzekł wyrok.

Propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Informujemy, że podczas obrad Krajowej Rady PZD w dniu 18 lipca 2012 r. padła propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który uwzględniałby treść wyroku Trybunału, ale także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. O projekcie obywatelskim publicznie wypowiadają się też partie polityczne (SLD, PSL).

Parlamentarzyści o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał spore zainteresowanie wśród wszystkich ugrupowań politycznych. Ponad czteromilionowa rzesza działkowców to poważny elektorat, którego nie powinni lekceważyć politycy. Czy ich obietnice będą coś warte pokaże dopiero czas. Być może wzorem obietnic wyborczych – wszystko skończy się na głośnych deklaracjach? W końcu nie byłby to odosobniony przypadek.

Przedstawiciele władz samorządowych o przyszłości ROD w miastach

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD otworzył furtkę do likwidacji ogrodów. Stwierdzenie, że prawie połowa przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodnych z Konstytucją oznacza, że po 18 miesiącach 24 przepisy stracą moc prawną. Jeśli Sejm nie zdąży uchwalić w tym czasie nowej ustawy, to będzie to znaczyło automatycznie utratę przez PZD wieczystego użytkowania konkretnego ogrodu – a własność w pełni wróci do gmin i skarbu państwa.

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Prawo do obrony przed bezstronnym sądem jest fundamentem państwa prawa. Ustawie o ROD tego prawa odmówiono. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym żaden z uczestników nie bronił praw działkowców. Związkowi, który jako jedyny był gotów to robić, udział w rozprawie ograniczono do odpowiedzi na pytania, bez możliwości zaprezentowania całości argumentacji.

Okoliczności, w jakich doszło do zaskarżenia ustawy oraz samo postępowanie przed Trybunałem, każą też postawić pytanie, czy nie nastąpiło podważenie powagi najwyższych organów sądowych w Polsce?

"Hańba" krzyczeli działkowcy w Trybunale

Na ogłoszenie wyroku w dniu 11 lipca br. do Trybunału Konstytucyjnego przyjechali działkowcy z całej Polski. Przemierzyli tysiące kilometrów, by w tak ważnym dniu, gdy rozstrzygały się losy dotyczące ogrodnictwa działkowego w Polsce, pokazać swoją jedność i solidarność w imieniu całej społeczności działkowców.

Słowaccy działkowcy już stracili swoje działki. Wykupili je deweloperzy!

Na Słowacji nowelizacja prawa działkowego w 2011 roku doprowadziła do przejęcia wielu tysięcy działek przez deweloperów. Opłaty dzierżawne wzrosły wielokrotnie, a w przypadku wykupu działek obowiązują ceny rynkowe.

30 tysięcy użytkowników działek na Słowacji po nowelizacji prawa działkowego dowiedziało się, że muszą ponosić rynkowe koszty dzierżawy. Zdaniem mediów nowe przepisy są "likwidacyjne", ponieważ aż 90 procent słowackich działkowiczów to emeryci, których nie stać na utrzymanie działek.

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie RSS