A P E L do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa

A P E L do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa. Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe

P o l s k i Z w i ą z e k D z i a ł k o w c ó w
Prezydium Krajowej Rady

A P E L
Do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa
Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe

Już zbieramy podpisy pod projektem Ustawy o ROD

W dzisiejszym (08.11.2012) wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się komunikat informujący o tym, że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Oznacza to, że ma pełne prawa, by od dziś rozpocząć akcję zbierania podpisów pod nową ustawą o ROD. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy.

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie utworzenia Komitetu

Poniżej publikujemy postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych wraz z pismem przewodnim do Pełnomocnika Komitetu, Pana Bartłomieja Piecha.

Dokumenty: 

Przyjęcie zawiadomienia o utworzeniu Komitetu

W dniu 6 listopada br. pełnomocnik Komitetu został poinformowany o tym, że dzień wcześniej (tj. 5 listopada br.) Pani Marszałek Sejmu podpisała postanowienia o przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

Teraz Komitet będzie musiał ogłosić w ogólnopolskim dzienniku o nabyciu osobowości prawnej, swoim adresie oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero po takim ogłoszeniu Komitet może rozpocząć rozpowszechnianie projektu, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt.

Przewodnik po obywatelskim projekcie ustawy o ROD

Poniżej prezentujemy przewodnik po ustawie o rod, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia, jakie znalazły się w nowym projekcie działkowej ustawy. Z pełną wersją tekstu projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu, można zapoznać się klikając w link.

Kategorie: 

Kalendarz Biodynamiczny 2013 w sprzedaży

Kalendarz Biodynamiczny 2013 okładka

Przypominamy, że w sprzedaży jest dostępny Kalendarz Biodynamiczny 2013. Książkę można nabyć w sekretariacie OZ przy ul. Makowskiego 1. Kalendarz jest bogato ilustrowany, przystępnie napisany i najdłużej wydawany na rynku księgarskim. Pozycja obowiązkowa dla każdego działkowca do nabycia w cenie 7,50 zł.

Działkowcy o projekcie Solidarnej Polski

Do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz nieprzerwanie napływają od działkowców kolejne listy, w których komentują oni projekt ustawy działkowej złożony przez posłów Solidarnej Polski. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wciąż wywołuje wiele negatywnych emocji, gdyż stworzył on realne zagrożenie dla istnienia i dalszego rozwoju ogrodów.

Kategorie: 

Przybywa członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

221 osób (fot. KR PZD)

Zwiększyła się liczba osób, które przystąpiły do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którego celem jest zebranie podpisów pod projektem związkowej ustawy.

Przyłącz się do akcji! Walczmy o ogrody

Przypominamy, że w dniu 24 października br. Marszałek Sejmu zawiadomiła Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych o zastrzeżeniach formalnych wobec zgłoszenia o powołaniu Komitetu (link).

Co oznacza nowelizacja ustawy śmieciowej dla rodzinnych ogrodów działkowych?

Od 1 lipca 2013 r. roku zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci, określone w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391- tekst jednolity).

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi związane są z przepisami Unii Europejskiej, która dąży do ograniczenia zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów.

Kategorie: 

Marszałek Sejmu żąda więcej od działkowców, niż od posłów!!

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wezwała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD do uzupełnienia braków formalnych dotyczących skutków finansowych, jakie może spowodować wejście w życie nowej ustawy o ROD. Tymczasem w uzasadnieniu projektu ustawy jasno wskazano, że "Niniejszy projekt nie spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych".

Informator działkowca 11/2012

Informatora działkowca 11/2012 podgląd

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem "Informatora działkowca", w którym można znaleźć m.in. relację z przebiegu Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 6 października w Warszawie, a także informacje na temat działań związanych z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ponadto zamieściliśmy krótkie podsumowanie Krajowych Obchodów Dni Działkowca, a także sprawy związane z modernizacją działek.

Narada prawników

Z inicjatywy Krajowej Rady PZD w dniu 24 października br. zorganizowane zostało kolejne spotkanie z prawnikami. Przedmiotem narady był projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do Marszałek Sejmu. Projekt ustawy bardzo szeroko omówił Tomasz Terlecki. Następnie Bartłomiej Piech przedstawił zagadnienia formalne i organizacyjne dotyczące warunków, które musi spełnić Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, aby projekt ustawy o rod był rozpatrzony przez Sejm jako projekt obywatelski.

Kategorie: 

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

W dniu 12 października br. pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zawiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu i złożył projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Złożono również niezbędne załączniki, w tym wykaz 1280 podpisów osób z całej Polski, które wyraziły swoje poparcie dla projektu ustawy.

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie oznacza jeszcze rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod projektem.

Projekt nowej ustawy o ROD

Logo PZD

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów. Najważniejsze z postanowień to:

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie RSS