Spotkanie w sprawie Programu DGCS PZD System w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

W dniu 17 czerwca 2019 roku w biurze Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie Programu DGCS PZD System. Spotkanie miało charakter roboczy i polegało na wzajemnej wymianie doświadczeń osób korzystających z Programu. Spotkanie otworzyła dyrektor biura Bogusława Krystyjan. Merytorycznie spotkanie poprowadziła Główna Księgowa Okręgu Pani Izabela Jasińska. Pomocy technicznej w trakcie spotkania udzielała instruktor ogrodnictwa Pani Joanna Gadzinowska.

1.png

Jak chronić nasze zwierzęta przed upałem?

Wysokie temperatury, upał i ostre słońce ostatnio sprawiają wiele trudności nie tylko nam, ludziom, ale również naszym pupilom, czyli tym domowych zwierzakom, ale też tym przebywającym obok naszych domów, działek i pól. Bez naszej pomocy, mogą mieć problemy, by przetrwać takie gorące dni. Jak ochronić zwierzęta przed wysoką temperaturą?

19553884_1342801162440619_6082061091078207998_n.jpg

Kategorie: 

Jak pielęgnować ogród w czasie upałów i suszy?

Trwająca od dłuższego czasu słoneczna, sucha pogoda i upalne dni pozwalają na wypoczynek i relaks na działce. Jednak w tym czasie musimy także pamiętać, że upały i susza to wyjątkowo trudny czas dla roślin, a lato dopiero przed nami. Jak pomóc roślinom przetrwać?

Kategorie: 

UPAŁY A PODLEWANIE ROŚLIN

Prognozy pogody wciąż zapowiadają wysokie temperatury i upały. W tym czasie rośliny potrzebują szczególnej troski, a w szczególności nawadniania. Warto rozsądnie gospodarować wodą, aby jak najwięcej skorzystały z niej rośliny, a jednocześnie by ograniczać jej straty. Jak to zrobić?

Kategorie: 

MSZYCE I CHOROBY GRZYBOWE

Aktualne warunki atmosferyczne (wysoka temperatura i wzrost wilgotności powietrza) sprzyjają występowaniu mszyc i chorób grzybowych.

Jak chronić się przed mszycami?

Przede wszystkim zadbajmy o bioróżnorodność naszych działek. Im większe zróżnicowanie gatunkowe upraw tym większa szansa na pojawienie się naturalnych wrogów mszyc - np. biedronek. Możemy je zaprosić na konkretne rośliny zawiązując na nich jaskrawo-żółte wstążki - larwy biedronki są w stanie zjeść setki mszyc w ciągu doby.

Kategorie: 

RATUJ PSZCZOŁY!! - jak wykonywać opryski aby nie szkodzić owadom zapylającym?

Dlaczego to takie ważne?

Pszczoły i inne owady zapylające stanowią integralną część ekosystemów. Odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin uprawnych i dzikiej flory. Szacuje się, że około 78% wszystkich gatunków roślin występujących na ziemi jest owadopylna (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Tak więc zapylenie przez owady zapewnia przede wszystkim przetrwanie większości gatunków świata ożywionego.

Kategorie: 

Stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej PZD z 27 maja 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ponadto Okręgowa Rada Małopolska PZD w Krakowie za zasadne uznaje również poszerzenie zakresu przedmiotowego art. 6k ust. 4 a, normującego uprawnienia dla Rady Gminy do zwolnienia z ponoszenia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmioty kompostujące bioodpady o Rodzinne Ogrody Działkowe – czytamy w Stanowisku.

Czy działkowiec może zamontować kamerę na działce?

Regulamin ROD ani inne przepisy obowiązujące w PZD nie zabraniają działkowcowi montowania kamer na działce rodzinnej. Należy więc uznać, że jest on uprawniony do instalacji monitoringu na swojej działce m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na niej przebywających, czy też ochrony mienia ogrodowego (przed dewastacją lub kradzieżą). Jest to działanie uzasadnione zarówno w ramach porządku prawnego, jak i wykonania praw wynikających z umowy dzierżawy działkowej.

Kategorie: 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej przekazanego pod obrady Sejmu RP

W dniu 6 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany ostateczny projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530824#12530824).

Kategorie: 

Czy można połączyć dwie działki ?

Uzyskałem informację, że sąsiad chciałby zrezygnować z dzierżawienia swojej działki, która graniczy bezpośrednio z moją. Jestem zainteresowany odkupieniem prawa do dzierżawy. Czy mogę połączyć dwie działki, a jeśli tak, jak wygląda procedura?

Kategorie: 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie I czytania przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy śmieciowej

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl odbędzie się w Sejmie RP pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495). W ramach tego, przedstawiciele klubów oraz kół parlamentarnych i poselskich, złożą 5 minutowe oświadczenia, w których odniosą się do treści ww. projektu ustawy.

Kategorie: 

I czytanie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 19:15 odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495).

Kategorie: 

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora ds. inwestycji

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora ds. inwestycji

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar czasu pracy: cały etat

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako inspektor ds. inwestycji będzie odpowiadać za:

· prowadzenie skutecznych działań w zakresie wdrażania działań inwestycyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w celu ich rozwoju i modernizacji,

· sporządzanie planu inwestycji i remontów,

Spotkanie Instruktorów Okręgowych i Krajowych SSI z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie

W dniu 5 czerwca 2019 roku w siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyło się spotkanie Instruktorów Okręgowych i Krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu. Spotkaniu przewodniczyła instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu mgr inż. Joanna Gadzinowska.
W trakcie spotkania omówiono i przeanalizowano zgłoszenia do konkursów Okręgowych: Wzorowa Działka 2019 roku, do którego zgłoszono 17 działek oraz Rodzinny Ogród Działkowy 2019 roku. Termin zgłoszeń upłynął w dniu 31 maja 2019 roku.

XV posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 27 maja 2019 roku odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Głównym celem posiedzenia było przeprowadzenie wyboru Prezesa Okręgu oraz przyjęcie zbiorczych sprawozdań finansowych ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie za 2018 rok i zbiorczych preliminarzy finansowych ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na 2019 rok.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie RSS