Książka "Kim są polscy działkowcy?"

Okładka książki "Kim są Polscy Działkowcy?"

Z zadowoleniem informujemy, iż do zarządów ROD, struktur Związku oraz posłów trafiła książka pt. "Kim są polscy działkowcy?". Nie byłoby to możliwe, gdyby nie inicjatywa Krajowej Rady PZD, jak i zaangażowanie oraz ogromny wysiłek włożony zarówno przez zarządy ROD, jak i okręgowe zarządy PZD.

Fotodziałka - spotkanie z artystami

W czwartek w Muzeum Etnograficznym (Ratusz, plac Wolnica 1) 14 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy na drugie z cyklu spotkań zorganizowanych wokół książki "dzieło-działka". Tym razem tematem rozmowy będą fotograficzne eksploracje ogródków działkowych. O tym, czego szukali i co znaleźli na działkach opowiedzą: Aleksander Duraj, Jan Bujnowski oraz Mathilde Papapietro.

Informacja z przebiegu V posiedzenia Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie

W dniu 4 czerwca 2012 r. w siedzibie OZM PZD w Krakowie odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD. Z ramienia Krajowej Rady PZD w obradach wzięła udział Pani Aneta Bałon.

23-29 czerwca 2012 - Tydzień Protestu Polskich Działkowców

Tydzień protestu Polskich Działkowców - apel

Poniżej zamieszczamy apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców:

APEL Do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców

Galeria: 
Tydzień protestu Polskich Działkowców - apel

Transmisja z rozprawy na stronie internetowej

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 8/10, która odbędzie się 28 czerwca 2012 roku (początek o godz. 9:00) będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału.

Kategorie: 

List Krajowej Rady PZD do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Krajowa Rada PZD, jako prawny reprezentant ponadmilionowej rzeszy polskich działkowców, zwróciła się do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu (link).

Książka, projekt badawczy "dzieło-działka"

Zdjęcie książki "dzieło-działka"

W miniony czwartek, 24 maja odbyła się promocja książki „dzieło-działka”. Spotkanie poprowadził Pan Antoni Bartosz (Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie), a wzięli w nim udział badacze, autorzy i uczestnicy badań. Na okładce, na temat zawartości czytamy:

Zarażeni działkowym wirusem - wywiad z Magdaleną Zych

Dziennik Polski na swoich łamach zamieścił wywiad z Panią Magdaleną Zych, koordynatorką projektu "dzieło-działka".

Dokumenty z III Nadzwyczajnego Posiedzenia KR PZD

Opowiedź na artykuł w Rezczpospolitej

Odpowiedź Pani Ewy Błachut na artykuł Ogródki działkowe: Czy skończy się monopol Związku Działkowców zamieszczony w Rzeczpospolitej.

Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD

Zdjęcie z III posiedzenia KR PZD (28.05.2012 r.)

W Polskim Związku Działkowców od początku roku odbywają się liczne posiedzenia, narady, zebrania. 28 maja w Warszawie odbyło się trzecie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Ponieważ wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym posiedzenie zdominował temat obrony Ustawy o ROD. Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz omówił działania, które w obronie Ustawy podejmują Okręgowe Zarządy, rodzinne ogrody działkowe oraz pojedynczy działkowcy.

Kategorie: 

Spotkanie przedstawicieli ogrodów działkowych z Burmistrzem Andrychowa

Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa

W dniu 16 maja 2012 r. w świetlicy ROD „Przyjaźń” w Andrychowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żak. Na terenie miasta Andrychów funkcjonuje 6 ogrodów – 850 działek. W spotkaniu udział wzięli: Prezes OZM PZD Halina Kmieciak, Członek OZM PZD Józef Moćko, Prezesi ROD, członkowie zarządów, komisji statutowych z miasta Andrychowa.

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty wodnej w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku, działając na podstawie § 142 ust. 4 regulaminu ROD przyjęło unormowania prawne w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych, które zostały zawarte w uchwale nr 109/2012.

Na podstawie zasad określonych w przywołanej uchwale, zarząd ROD zgodnie z § 29 pkt 9 regulaminu ROD, corocznie przygotowuje projekt uchwały w sprawie opłaty wodnej z podaniem terminu jej wnoszenia i przedkłada na walnym zebraniu, w celu jej uchwalenia.

Nowy wzór deklaracji członkowskiej

Prezydium Krajowej Rady PZD wprowadziło Uchwałą Nr 92/2011 z dnia 14 maja 2012 r. nowy wzór deklaracji członkowskiej. Dotychczasowy wzór deklaracji traci moc obowiązującą po upływie 30 dni od dnia opublikowania nowego wzoru.

W nowej deklaracji wprowadzono zapisy spełniające wymogi zmian w statucie PZD i regulaminie ROD. Dodano także oświadczenie o tym, że ani ubiegający się o członkostwo i przydział działki, ani jego współmałżonek nie są użytkownikami działki w innym ROD.

Deklarację zamieszczamy w załączniku.

Dokumenty: 

Działkowiec nr 6/2012

Okładka działkowca nr 6/2012

W kioskach pojawił się działkowiec nr 6/2012. W numerze m. in.:

Galeria: 
ilustracja stron 4-5 działkowca nr 6/2012
ilustracja stron 6-7 działkowca nr 6/2012
ilustracja strony 28 działkowca nr 6/2012
ilustracja stron 32-33 działkowca nr 6/2012
ilustracja stron 70-71 działkowca nr 6/2012

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie RSS