Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 
Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 
Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.
Wzory dokumentów

1.  Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD - pobierz

 

2. Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej w drodze przeniesienia praw do działki z mocy          ustawy - pobierz

 

3. Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przekształconej z mocy ustawy - pobierz

 

4. Protokół zdawczo- odbiorczy - pobierz PDF     

 

5. Wzór umowy zamiany praw do działek - pobierz

 

6. Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w zakresie danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD - pobierz

 

7. Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

8. Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

9. Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

10. Wzór deklaracji członkowskiej - pobierz

11. Zamiana działek - pobierz

 

12. Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

13. Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

14. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

15. Umowa przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

16. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku - pobierz

 

17. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu - pobierz

 

18. Umowa dzierżawy działkowej - pobierz

Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów

1. Wniosek zarządu ROD na walne zebranie członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego - pobierz

 

2. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego - pobierz

 

3. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego - pobierz

 

4. Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego - pobierz

 

5. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji KR PZD - pobierz

 

6. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD powstałych na skutek klęski żywiołowej - pobierz