aktualności

Obradowała Krajowa Komisja Rozjemcza (25-26.09.2012)

W dniach 25-26 września 2012 r. obradowała Krajowa Komisja Rozjemcza. Informacja z odbytego posiedzenia dostępna jest na stronie internetowej KR PZD (link).

Źródło: KR PZD

Kategorie: 

Spalanie na działkach w ROD - Komunikat KR PZD

Jesień w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz na działkach to czas porządków przed zimą, ale niestety często jest to również okres spalania przez działkowców wszelkich odpadów pochodzących z działki. Dlatego też przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takie spalanie można wykonywać w ciągu dnia wyłącznie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prowadzone w PZD prace nad nową ustawą działkową dobiegają końca. Krajowa Rada PZD rozesłała do wszystkich ogrodów działkowych informację dotyczącą związkowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i korzyści, jakie niesie ze sobą dla wszystkich działkowców, ogrodów i całego ruchu działkowego w Polsce. Negatywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. sprawił, że sytuacja działkowców stała się niepewna, a dalsze istnienie ogrodów działkowych stanęło pod znakiem zapytania.

Działkowcy cieszą się dużym poparciem całego społeczeństwa

We wrześniu 2012 roku CBOS opublikował badanie dotyczące opinii na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Badanie sondażowe zrealizowano na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej przeprowadzonej wśród dorosłych mieszkańców Polski. Co wynika z tych badań?

Kategorie: 

Krajowa Rada PZD krytycznie o inicjatywie Solidarnej Polski

28 sierpnia w Warszawie odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas posiedzenia omówione zostały narady odbyte z prezesami zarządów ROD zorganizowane przez OZ, dokonano także podsumowania i oceny i wyników konferencji okręgowych.

KR PZD przyjęła także uchwałę zmieniającą termin zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD na dzień 6 października 2012 r. Zmiana terminu Zjazdu podyktowana jest tym, że dopiero 28 ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku.

Kategorie: 

Działkowcy ws. inicjatywy Solidarnej Polski

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. uchylający 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sprawił, że milionowa społeczność działkowców stanęła przed realną groźbą likwidacji ogrodów i 120-letniego dorobku pokoleń działkowych rodzin w Polsce. Tuż po wyroku wszystkie partie szumnie deklarowały, że uczynią wszystko, by pomóc działkowcom. Ile rzeczywiście warte są te polityczne obietnice okaże się już w najbliższej przyszłości. Pierwsze przymiarki do nowej ustawy działkowej zaproponowała Solidarna Polska.

Kategorie: 

Ogłoszenie wyników okręgowych konkursów "Wzorowa działka roku 2012" oraz "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012"

ROD "Senior" w Nowym Sączu - alejka Krokusowa

Po spotkaniu komisji konkursowej oraz zatwierdzeniu wyników przez Prezydium OZM PZD w Krakowie, ogłoszono "Najlepszym Rodzinnym Ogrodem Działkowym roku 2012" ROD "Senior" z Nowego Sącza, który za uzyskanie 745 na 830 możliwych punktów, otrzymał wyróżnienie.

Galeria: 
ROD "Senior" w Nowym Sączu - alejka Pigwowa
ROD "Senior" w Nowym Sączu - alejka Słonecznikowa

"Siły i słabości istoty ogrodnictwa działkowego" - Konferencja Naukowa w Zurichu

W dniach od 24 do 25 sierpnia 2012 r. w Szwajcarii, w Zurichu odbyła się Konferencja naukowa, której tematem przewodnim było "Pokazanie siły i słabości ogrodnictwa działkowego". Konferencja zgromadziła przedstawicieli z narodowych związków działkowców z krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze, a także przedstawicieli różnych okręgów Związku Szwajcarskiego. Na konferencję przybyli m.in. reprezentanci Związków Działkowców z Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandi i Austrii.

Kategorie: 

Szkolenie nowych działkowców we wrześniu

Serdecznie zapraszamy wszystkich nowych działkowców na szkolenie, które odbędzie się 12 września o godzinie 15:00 w siedzibie OZM PZD przy ul. Makowskiego 1 w Krakowie.

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowane

Po długim czasie oczekiwania Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 11.07.2012 r. w sprawie K 8/10 (link).

Źródło: Trybunał Konstytucyjny

Informacja z obrad Konferencji Okręgowa PZD w Krakowie z dnia 04.08.2012 r.

W dniu 4 sierpnia 2012 r. odbyła się Konferencja Okręgowa PZD w Krakowie z terenu działalności Okręgu Małopolskiego. Celem Konferencji był wybór delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W konferencji wzięło udział 170 osób na ogólną liczbę uprawnionych 291, to jest 154 Prezesów ROD i 16 członków organów statutowych OZ, co stanowiło 58,42 % frekwencję. W Konferencji wziął udział przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa.

Trybunał Konstytucyjny - najważniejsze informacje na stronie KR PZD

28 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczący ogrodów działkowych. Trybunał uznał za dopuszczalne pierwsze żądanie wnioskodawcy i po dokonaniu kontroli całej zakwestionowanej ustawy w dniu 11 lipca 2012 roku orzekł wyrok.

Propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Informujemy, że podczas obrad Krajowej Rady PZD w dniu 18 lipca 2012 r. padła propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który uwzględniałby treść wyroku Trybunału, ale także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. O projekcie obywatelskim publicznie wypowiadają się też partie polityczne (SLD, PSL).

Parlamentarzyści o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał spore zainteresowanie wśród wszystkich ugrupowań politycznych. Ponad czteromilionowa rzesza działkowców to poważny elektorat, którego nie powinni lekceważyć politycy. Czy ich obietnice będą coś warte pokaże dopiero czas. Być może wzorem obietnic wyborczych – wszystko skończy się na głośnych deklaracjach? W końcu nie byłby to odosobniony przypadek.

Przedstawiciele władz samorządowych o przyszłości ROD w miastach

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD otworzył furtkę do likwidacji ogrodów. Stwierdzenie, że prawie połowa przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodnych z Konstytucją oznacza, że po 18 miesiącach 24 przepisy stracą moc prawną. Jeśli Sejm nie zdąży uchwalić w tym czasie nowej ustawy, to będzie to znaczyło automatycznie utratę przez PZD wieczystego użytkowania konkretnego ogrodu – a własność w pełni wróci do gmin i skarbu państwa.

Strony

Subskrybuj RSS - aktualności