aktualności

Marszałek Sejmu żąda więcej od działkowców, niż od posłów!!

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wezwała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD do uzupełnienia braków formalnych dotyczących skutków finansowych, jakie może spowodować wejście w życie nowej ustawy o ROD. Tymczasem w uzasadnieniu projektu ustawy jasno wskazano, że "Niniejszy projekt nie spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych".

Informator działkowca 11/2012

Informatora działkowca 11/2012 podgląd

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem "Informatora działkowca", w którym można znaleźć m.in. relację z przebiegu Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 6 października w Warszawie, a także informacje na temat działań związanych z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ponadto zamieściliśmy krótkie podsumowanie Krajowych Obchodów Dni Działkowca, a także sprawy związane z modernizacją działek.

Narada prawników

Z inicjatywy Krajowej Rady PZD w dniu 24 października br. zorganizowane zostało kolejne spotkanie z prawnikami. Przedmiotem narady był projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do Marszałek Sejmu. Projekt ustawy bardzo szeroko omówił Tomasz Terlecki. Następnie Bartłomiej Piech przedstawił zagadnienia formalne i organizacyjne dotyczące warunków, które musi spełnić Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, aby projekt ustawy o rod był rozpatrzony przez Sejm jako projekt obywatelski.

Kategorie: 

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

W dniu 12 października br. pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zawiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu i złożył projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Złożono również niezbędne załączniki, w tym wykaz 1280 podpisów osób z całej Polski, które wyraziły swoje poparcie dla projektu ustawy.

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie oznacza jeszcze rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod projektem.

Projekt nowej ustawy o ROD

Logo PZD

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów. Najważniejsze z postanowień to:

Informacja z VII Posiedzenia OZM PZD z dnia 08.10.102 r.

Dnia 8 października 2012 r. odbyło się VII Posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w poszerzonym składzie o Okręgowe Komisje: Rewizyjne i Rozjemcze. Tematem obrad było omówienie przebiegu Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD z dnia 6 października 2012r., a także omówienie działań jakie organy statutowe powinny podjąć w Związku z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Odbył się Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Zdjęcie z Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD

Zorganizowanie Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców zostało podyktowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podważyli 24 zapisy ustawy o ROD wyznaczając 18-to miesięczny termin na przygotowanie nowej ustawy. Został przygotowany projekt ustawy o ROD, który uwzględnia treść wyroku T. K., a także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycji ruchu działkowego.

Galeria: 
Zdjęcie z Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD
Zdjęcie z Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD
Zdjęcie z Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD

Jak wyglądają ogrody działkowe bez PZD?

To pytanie, które przede wszystkim powinni zadać sobie ci wszyscy, którzy w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. ws. niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. widzą wspaniałą perspektywę na demokratyczny i wolny od wszelkiego nadzoru rozwój ogrodnictwa działkowego. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna - brak struktury organizacyjnej i zarządu ogrodu, który pokierowałby sprawami organizacyjnymi i pojawiającymi się problemami, sprawia, że działkowcy nie mają poczucia wspólnoty, a na działkach szerzy się "wolna amerykanka".

Kategorie: 

Okręgowe Narady z Prezesami ROD

Prace nad projektem nowej ustawy o ogrodach działkowej wkraczają w ostatnią fazę przygotowań. W związku z tym we wszystkich okręgach PZD (26) odbywają się narady z Prezesami ROD, przewodniczącymi komisji rozjemczych, rewizyjnych i działkowcami. Celem tych spotkań jest dyskusja nad związkowym projektem ustawy o ogrodach działkowych. Konsultacja przygotowywanych zapisów nowej ustawy o rod jest konieczna, by sprawdzić czy projekt ten, który zapowiadany jest jako obywatelski, odpowiada potrzebom działkowców, ogrodów i czy zyska akceptację szerokiej społeczności działkowej.

Kategorie: 

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

6 października br. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Zorganizowanie tego wydarzenia, trzy lata przed wynikającym ze statutu terminem, podyktowane jest aktualną sytuacją ogrodów i Związku. 11 lipca br. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podważyli aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczyli 18 miesięcy na przygotowanie nowej inicjatywy ustawodawczej.

Obradowała Krajowa Komisja Rozjemcza (25-26.09.2012)

W dniach 25-26 września 2012 r. obradowała Krajowa Komisja Rozjemcza. Informacja z odbytego posiedzenia dostępna jest na stronie internetowej KR PZD (link).

Źródło: KR PZD

Kategorie: 

Spalanie na działkach w ROD - Komunikat KR PZD

Jesień w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz na działkach to czas porządków przed zimą, ale niestety często jest to również okres spalania przez działkowców wszelkich odpadów pochodzących z działki. Dlatego też przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takie spalanie można wykonywać w ciągu dnia wyłącznie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prowadzone w PZD prace nad nową ustawą działkową dobiegają końca. Krajowa Rada PZD rozesłała do wszystkich ogrodów działkowych informację dotyczącą związkowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i korzyści, jakie niesie ze sobą dla wszystkich działkowców, ogrodów i całego ruchu działkowego w Polsce. Negatywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. sprawił, że sytuacja działkowców stała się niepewna, a dalsze istnienie ogrodów działkowych stanęło pod znakiem zapytania.

Działkowcy cieszą się dużym poparciem całego społeczeństwa

We wrześniu 2012 roku CBOS opublikował badanie dotyczące opinii na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Badanie sondażowe zrealizowano na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej przeprowadzonej wśród dorosłych mieszkańców Polski. Co wynika z tych badań?

Kategorie: 

Krajowa Rada PZD krytycznie o inicjatywie Solidarnej Polski

28 sierpnia w Warszawie odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas posiedzenia omówione zostały narady odbyte z prezesami zarządów ROD zorganizowane przez OZ, dokonano także podsumowania i oceny i wyników konferencji okręgowych.

KR PZD przyjęła także uchwałę zmieniającą termin zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD na dzień 6 października 2012 r. Zmiana terminu Zjazdu podyktowana jest tym, że dopiero 28 ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku.

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj RSS - aktualności