aktualności

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowane

Po długim czasie oczekiwania Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 11.07.2012 r. w sprawie K 8/10 (link).

Źródło: Trybunał Konstytucyjny

Informacja z obrad Konferencji Okręgowa PZD w Krakowie z dnia 04.08.2012 r.

W dniu 4 sierpnia 2012 r. odbyła się Konferencja Okręgowa PZD w Krakowie z terenu działalności Okręgu Małopolskiego. Celem Konferencji był wybór delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W konferencji wzięło udział 170 osób na ogólną liczbę uprawnionych 291, to jest 154 Prezesów ROD i 16 członków organów statutowych OZ, co stanowiło 58,42 % frekwencję. W Konferencji wziął udział przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa.

Trybunał Konstytucyjny - najważniejsze informacje na stronie KR PZD

28 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczący ogrodów działkowych. Trybunał uznał za dopuszczalne pierwsze żądanie wnioskodawcy i po dokonaniu kontroli całej zakwestionowanej ustawy w dniu 11 lipca 2012 roku orzekł wyrok.

Propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Informujemy, że podczas obrad Krajowej Rady PZD w dniu 18 lipca 2012 r. padła propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który uwzględniałby treść wyroku Trybunału, ale także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. O projekcie obywatelskim publicznie wypowiadają się też partie polityczne (SLD, PSL).

Parlamentarzyści o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał spore zainteresowanie wśród wszystkich ugrupowań politycznych. Ponad czteromilionowa rzesza działkowców to poważny elektorat, którego nie powinni lekceważyć politycy. Czy ich obietnice będą coś warte pokaże dopiero czas. Być może wzorem obietnic wyborczych – wszystko skończy się na głośnych deklaracjach? W końcu nie byłby to odosobniony przypadek.

Przedstawiciele władz samorządowych o przyszłości ROD w miastach

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD otworzył furtkę do likwidacji ogrodów. Stwierdzenie, że prawie połowa przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodnych z Konstytucją oznacza, że po 18 miesiącach 24 przepisy stracą moc prawną. Jeśli Sejm nie zdąży uchwalić w tym czasie nowej ustawy, to będzie to znaczyło automatycznie utratę przez PZD wieczystego użytkowania konkretnego ogrodu – a własność w pełni wróci do gmin i skarbu państwa.

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Prawo do obrony przed bezstronnym sądem jest fundamentem państwa prawa. Ustawie o ROD tego prawa odmówiono. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym żaden z uczestników nie bronił praw działkowców. Związkowi, który jako jedyny był gotów to robić, udział w rozprawie ograniczono do odpowiedzi na pytania, bez możliwości zaprezentowania całości argumentacji.

Okoliczności, w jakich doszło do zaskarżenia ustawy oraz samo postępowanie przed Trybunałem, każą też postawić pytanie, czy nie nastąpiło podważenie powagi najwyższych organów sądowych w Polsce?

"Hańba" krzyczeli działkowcy w Trybunale

Na ogłoszenie wyroku w dniu 11 lipca br. do Trybunału Konstytucyjnego przyjechali działkowcy z całej Polski. Przemierzyli tysiące kilometrów, by w tak ważnym dniu, gdy rozstrzygały się losy dotyczące ogrodnictwa działkowego w Polsce, pokazać swoją jedność i solidarność w imieniu całej społeczności działkowców.

Słowaccy działkowcy już stracili swoje działki. Wykupili je deweloperzy!

Na Słowacji nowelizacja prawa działkowego w 2011 roku doprowadziła do przejęcia wielu tysięcy działek przez deweloperów. Opłaty dzierżawne wzrosły wielokrotnie, a w przypadku wykupu działek obowiązują ceny rynkowe.

30 tysięcy użytkowników działek na Słowacji po nowelizacji prawa działkowego dowiedziało się, że muszą ponosić rynkowe koszty dzierżawy. Zdaniem mediów nowe przepisy są "likwidacyjne", ponieważ aż 90 procent słowackich działkowiczów to emeryci, których nie stać na utrzymanie działek.

Kategorie: 

Czy rzeczywiście działkowcy niczego nie stracili w Trybunale?

W dniu 11 lipca br. Trybunał Konstytucyjny uchylił 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uzasadniając to orzeczenie, Prezes TK stwierdził, że zakwestionowane przepisy dotyczą wyłącznie PZD, więc wyrok nie wpłynie negatywnie na pozycję samych działkowców. Mimo tego zapewnienia wśród działkowców powstało zaniepokojenie co do ich dalszych losów. Dlatego zasadnym jest rozważenie bezpośrednich skutków, jakie wywoła wyrok TK w sytuacji prawnej indywidualnych działkowców.

Komunikat PZD z 11.07.2012

W świetle wyroku, który został wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, chcielibyśmy zapewnić, że Związek zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby działkowcom nie stała się krzywda. Dopóki będzie istniała ogólnopolska organizacja działkowców, będzie podejmowała wszelkie środki służące zabezpieczeniu praw swoich członków.

Niesiołowski o działkowcach

Lider Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski w wywiadzie, którego udzielił "Gazecie Wyborczej" (tekst ukazał się 11.07) stwierdza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD jest słuszny. Jego zdaniem "obskurne budy” oraz "domki dla krasnoludków", jak nazywa altany w rodzinnych ogrodach działkowych, nie powinny blokować rozwoju miast.

Działkowcy są zdruzgotani

Nie spodziewałam się, że wyrok będzie aż tak drastyczny. Dzwonią do mnie działkowcy i są zdruzgotani. Wiedzą, że dużą chrapkę na tereny zajmowane przez ogrody, zwłaszcza w centrum miasta, ma lobby deweloperskie.

To wypowiedź Pani Haliny Kmieciak, prezesa OZM PZD dla "Dziennika Polskiego" pochodząca z artykułu "Tak działkowcom, nie związkowi".

Kategorie: 

Lustracje w ramach konkursów krajowych dowodem na piękne i zadbane ogrody działkowe oraz działki w PZD

Od 22 czerwca br. trwają lustracje konkursowe w ogrodach działkowych oraz działkach zgłoszonych do konkursów krajowych "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012" oraz "Wzorowa Działka Roku 2012", które przeprowadzają dwuosobowe komisje konkursowe, w skład których wchodzi członek krajowej komisji ds. zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek oraz instruktor SSI PZD. Łącznie do ww. konkursów zgłoszone zostały aż 23 ROD z 21 okręgowych zarządów PZD oraz 24 działki z 20 okręgowych zarządów PZD.

Czy rzeczywiście działkowcy niczego nie stracili w Trybunale?

W dniu 11 lipca br. Trybunał Konstytucyjny uchylił 25 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uzasadniając to orzeczenie, Prezes TK stwierdził, że zakwestionowane przepisy dotyczą wyłącznie PZD, więc wyrok nie wpłynie negatywnie na pozycję samych działkowców. Mimo tego zapewnienia wśród działkowców powstało zaniepokojenie co do ich dalszych losów. Dlatego zasadnym jest rozważenie bezpośrednich skutków, jakie wywoła wyrok TK w sytuacji prawnej indywidualnych działkowców.

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj RSS - aktualności