aktualności

Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD

Zdjęcie z III posiedzenia KR PZD (28.05.2012 r.)

W Polskim Związku Działkowców od początku roku odbywają się liczne posiedzenia, narady, zebrania. 28 maja w Warszawie odbyło się trzecie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Ponieważ wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym posiedzenie zdominował temat obrony Ustawy o ROD. Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz omówił działania, które w obronie Ustawy podejmują Okręgowe Zarządy, rodzinne ogrody działkowe oraz pojedynczy działkowcy.

Kategorie: 

Spotkanie przedstawicieli ogrodów działkowych z Burmistrzem Andrychowa

Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa

W dniu 16 maja 2012 r. w świetlicy ROD „Przyjaźń” w Andrychowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żak. Na terenie miasta Andrychów funkcjonuje 6 ogrodów – 850 działek. W spotkaniu udział wzięli: Prezes OZM PZD Halina Kmieciak, Członek OZM PZD Józef Moćko, Prezesi ROD, członkowie zarządów, komisji statutowych z miasta Andrychowa.

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty wodnej w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku, działając na podstawie § 142 ust. 4 regulaminu ROD przyjęło unormowania prawne w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych, które zostały zawarte w uchwale nr 109/2012.

Na podstawie zasad określonych w przywołanej uchwale, zarząd ROD zgodnie z § 29 pkt 9 regulaminu ROD, corocznie przygotowuje projekt uchwały w sprawie opłaty wodnej z podaniem terminu jej wnoszenia i przedkłada na walnym zebraniu, w celu jej uchwalenia.

Nowy wzór deklaracji członkowskiej

Prezydium Krajowej Rady PZD wprowadziło Uchwałą Nr 92/2011 z dnia 14 maja 2012 r. nowy wzór deklaracji członkowskiej. Dotychczasowy wzór deklaracji traci moc obowiązującą po upływie 30 dni od dnia opublikowania nowego wzoru.

W nowej deklaracji wprowadzono zapisy spełniające wymogi zmian w statucie PZD i regulaminie ROD. Dodano także oświadczenie o tym, że ani ubiegający się o członkostwo i przydział działki, ani jego współmałżonek nie są użytkownikami działki w innym ROD.

Deklarację zamieszczamy w załączniku.

Dokumenty: 

Działkowiec nr 6/2012

Okładka działkowca nr 6/2012

W kioskach pojawił się działkowiec nr 6/2012. W numerze m. in.:

Galeria: 
ilustracja stron 4-5 działkowca nr 6/2012
ilustracja stron 6-7 działkowca nr 6/2012
ilustracja strony 28 działkowca nr 6/2012
ilustracja stron 32-33 działkowca nr 6/2012
ilustracja stron 70-71 działkowca nr 6/2012

Etnografia ogródków - artykuł w Dzienniku Polskim

Dziennik Polski zamieścił artykuł na temat wystawy "dzieło-działka" w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (link).

Wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym!

28 czerwca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 r. Informacja opublikowana została na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (link).

Kategorie: 

Odpowiedź działkowców na artykuł w Newsweeku

Głosy działkowców w sprawie artykułu p. Małgorzaty Świechowicz - "Ogródkowa samowola" opublikowanego na łamach "Newsweeka".

"dzialkowiec" 5/2012 oraz numery specjalne: "Trawnik" i "Balkony i Tarasy"

Przypominamy, że nakładem Wydawnictwa "działkowiec" ukazały się następujące pozycje:

Posiedzenie Prezydium KR PZD z dnia 18.04.2012 r.

W dniu 18 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Jeden z najważniejszych tematów dotyczył aktualnej sytuacji ogrodów i Związku. Prezes PZD omówił dotychczasowe działania OZ podjęte w celu zachowania Ustawy o ROD w niezmienionym kształcie. W wyniku dyskusji ustalono dalsze kierunki działań, jakie w tym zakresie nadal powinny podejmować OZ, rodzinne ogrody działkowe oraz indywidualni działkowcy.

Kategorie: 

Dokonania Związku - nowa zakałdka na stronie KR PZD

Minęło już 30 lat od powstania Polskiego Związku Działkowców. Na przestrzeni trzech dekad Związek nieustannie pracował na rzecz zrzeszonych działkowców, troszcząc się o ruch działkowy i odpowiadając na aktualne potrzeby i sytuacje. W latach osiemdziesiątych udało się pozyskać, a następnie zagospodarować 14 tysięcy hektarów nowych terenów, na których działki otrzymało ponad 350 tysięcy rodzin. Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi działkowców zdegradowane tereny przywrócone zostały przyrodzie i społeczeństwu.

Kategorie: 

PZD gotowy do obrony działkowców przed TK

W dniu 18 kwietnia br. Prezydium Krajowej Rady PZD ponowiło swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o umożliwienie Związkowi wzięcie formalnego udziału w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył całą ustawę o ROD. Zdaniem Związku, udział reprezentanta działkowców w postępowaniu przed TK zagwarantuje należytą obronę praw i interesów działkowców. Dotychczas bowiem żaden z uczestników nie wykazywał chęci podnoszenia merytorycznych argumentów zgłaszanych w tysiącach listów przesyłanych w tej sprawie z ogrodów z całej Polski.

Pokaz cięcia w ROD "im. Rydla" w Krakowie przeniesiony

Informujemy, że pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych planowany na dzisiaj w ROD "im. Rydla" w Krakowie (ul. Radzikowskiego) z powodu złych warunków atmosferycznych został przeniesiony na 23 kwietnia na godz. 16:00. Przepraszamy za niedogodności.

Kategorie: 

Działkowiec nr 5/2012 już w sprzedaży

działkowiec 05/2012

W sprzedaży dostępny jest już najnowszy, majowy numer miesięcznika "działkowiec" – niezbędnej lektury dla wszystkich miłośników działek. Jest w nim wiele atrakcyjnych i ważnych tematów aktualnych na okres wiosny i przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników. Więcej informacji na temat zawartości nowego numeru znajduje się pod tym adresem.

Źródło: KR PZD

Pokazy cięcia w kwietniu

ROD "Telpod" w Krakowie

OKRĘGOWY ZARZĄD MAŁOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W KRAKOWIE ZAPRASZA NA:

POKAZY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH:

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:

  • 16.04.2012 r., godz. 16:00 w Krakowie - ROD "im. Rydla" ul. Radzikowskiego (rondo Ofiar Katynia)
  • 17.04.2012 r., godz. 14:00 w Chrzanowie - ROD "Fablok" ul. Stara Huta
  • 19.04.2012 r., godz. 16:00 w Dojazdowie - ROD "Dojazdów"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj RSS - aktualności