download

Wystąpienie ROD "Góra Zabełecka" w Nowym Sączu do Premiera z dnia 23.05.2015 r.

Wystąpienie działkowców z ROD "Góra Zabełecka" w Nowym Sączu do Premiera z dnia 23.05.2015 r.

Apel Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu z dnia 20.05.2015 r.

Apel Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu do Premiera Rzeczpospolitej Ewy Kopacz z dnia 20.05.2015 r.

Ulotka w obronie statutu - pobierz, wydrukuj i podaj dalej

Ulotka w obronie statutu

Działkowcu! Wyraź swój głos w sprawie poparcia dla statutu PZD.

Protokół zdawczo-odbiorczy druk

Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wystąpienia OZM PZD z dnia 13.05.2015 r.

Wystąpienia Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD z dnia 13.05.2015 r. w sprawie rejestracji statutu:

  • do Premier RP Pani Ewy Kopacz
  • do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

Wystąpienie Prezydium KR PZD do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie rejestracji statutu PZD w KRS

W nawiązaniu do wystąpienia skierowanego do Pani Premier przez Krajową Radę PZD w dniu 21 kwietnia 2015 roku, oraz licznych pism z ogrodów i od indywidualnych działkowców, Prezydium KR PZD, jako organ reprezentujący Związek na szczeblu krajowym, czuje się zobligowane poinformować Panią Premier o narastającym wśród działkowców zaniepokojeniu sprawą zablokowania rejestracji statutu PZD w KRS.

Biuletyn nr 02/2015

Biuletyn Informacyjny 2/2015 okładka

Najnowszy, drugi już w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego zawiera relację z czterech kolejnych posiedzeń KR PZD (XXV-XXVIII). Inne najważniejsze tematy poruszane w tym numerze Biuletynu to wejście w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowlane chroniącej przed rozbiórką altany w ogrodach działkowych, informacje o trudnościach z rejestracją statutu PZD, o kolejnych krokach we wdrażaniu ustawy o ROD, o roszczeniach do gruntów ROD, czy konkursach krajowych PZD w 2015 r. Zachęcamy do lektury!

Wystąpienie ROD "Kolejarz" w Nowym Sączu do Premiera z dnia 08.05.2015 r.

Wystąpienie działkowców z ROD "Kolejarz" w Nowym Sączu do Premiera RP - Ewy Kopacz w sprawie rejestracji statutu PZD z dnia 08.05.2015 r.

Wystąpienie małopolskich działkowców do Premiera RP z dnia 30.04.2015 r.

Wystąpienie małopolskich działkowców do Premiera RP - Ewy Kopacz w sprawie rejestracji statutu PZD z dnia 30.04.2015 r.

Wystąpienie ROD "Dębniki" w Krakowie do Premiera z dnia 29.04.2015 r.

Wystąpienie działkowców ROD "Dębniki" w Krakowie z dnia 29.04.2015 r. skierowane do Premiera RP w sprawie poparcia działań mających na celu zarejestrowanie statutu stowarzyszenia PZD.

Informator Działkowca nr 205 - maj 2015

Informator działkowca nr 205 - maj 2015

We wszystkich ROD i OZ jest już najnowszy numer „Informatora działkowca”. Piszemy w nim m.in. o sukcesie wszystkich działkowców i PZD – ustawie „Stop Rozbiórkom Altan”, która wchodzi w życie jeszcze przed majówką. A ponadto o Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD, wiosennych porządkach, inwestycjach i remontach w ROD. Zapraszamy do lektury!

Źródło: KR PZD

Stanowisko OZM PZD w sprawie działań RPO z dnia 17.04.2015 r.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolskiego dotyczące stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

List Ministra Skarbu Państwa do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

"W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu) przedstawiającego stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej pragnę podziękować za wyrażenie stanowiska w sprawie postulowanych rozwiązań przedstawionych do wykorzystania przy projektowaniu ustawy. Pragnę również poinformować, że w chwili obecnej w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są prace mające na celu oszacowanie potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych w sakli całego kraju.

Interpelacja Posła Kazimierza Ziobro w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

"Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która niejednokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli zwróciła uwagę, iż w dalszym ciągu w naszym kraju nie ma systemowych rozwiązań w tej kwestii. [...] W związku z powyższym, uprzejmie proszę o następujące informacje: Kiedy Ministerstwo zamierza wprowadzić przepisy ostatecznie i kompleksowo regulujące kwestie reprywatyzacji w naszym kraju?

Informator działkowca nr 204 (kwiecień 2015)

Informator działkowca nr 204 - kwiecień 2015

Nowy numer "Informatora Działkowca" trafił już do wszystkich ROD i OZ. Można w nim przeczytać m.in. o walnych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w ROD, opłacie ogrodowej i akcji "Stop Rozbiórkom Altan".

Źródło: KR PZD

Dokumenty: 

Strony

Subskrybuj RSS - download