komisja rewizyjna

Wytyczne dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych

Poniżej zamieszczamy do pobrania w formacie PDF uchwałę nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.

Komunikat III/2017 Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Krakowie zaprasza członków Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Małopolskiego PZD na cotygodniowe dyżury konsultacyjne, w każdy wtorek, w godz. 11:00-13:00, telefonicznie (12 638 23 95) lub osobiście, do siedziby Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców przy ul. Makowskiego 1 w Krakowie, według następującego harmonogramu:

Kondolencje dla członka OKR

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Krakowie składa głębokie wyrazy współczucia współczucia pani Marii Motloch (członkowi OKR) z powodu śmierci syna.

Życzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

W dniu 12 listopada br. odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, działającej na podstawie § 140 pkt. 2 Statutu PZD.

Tematem przewodnim był projekt Regulaminu KKR, który w wyniku dyskusji został przyjęty przez członków Komisji. Członkowie Komisji omówili wyniki kontroli w wybranych ROD oraz sprawy bieżące. Ponadto, zapoznali się z efektem prac dotyczących zakupu programu finansowo-księgowego dla ROD.

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD

Uchwała nr 7/III/2015

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD

Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD

W dniu 12 listopada 2015 roku Krajowa Komisja Rewizyjna uchwaliła regulamin Komisji Rewizyjnych PZD. Dokument w ząłączeniu (zobacz regulamin Komisji Rewizyjnych PZD)

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań


Uchwała nr 8/III/2015

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 listopada 2015 roku

Subskrybuj RSS - komisja rewizyjna