komitet inicjatywy ustawodawczej

Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.

Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji. W tej niezwykle ważnej dla niemal miliona polskich rodzin sprawie, wyrażone przez Ministerstwo stanowisko musi budzić zdziwienie.

Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania

Projekt "Stop rozbiórkom altan" logo

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowlanym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan" o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015 r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

Działkowcy składają podpisy (galeria zdjęć)

Działkowcy składają podpisy

9 września działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów, które zebrali pod projektem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN". Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa w której wizęli także udział posłowie, reprezentujący rózne parie polityczne. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (LINK)

Już jutro (czwartek) przekazujemy podpisy do Sejmu

9 października przekazujemy podpisy do Sejmu

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o jak najszybsze nadsyłanie podpisów do siedziby Komitetu. Na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
STOP ROZBIÓRKOM ALTAN
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

Wystąpienie Komitetu do Marszałka Sejmu w sprawie złożenia podpisów

Komitet "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" poinformował marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, iż 9 października br. do Sejmu przybędzie delegacja działkowców, w celu złożenia obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego prawo budowlane wraz z podpisami obywateli. Komitet wyraził nadzieję, że z uwagi na skalę społecznego poparcia udzielonego projektowi, marszałek Sejmu zechce spotkać się z przedstawicielami Komitetu. Treść wystąpienia zamieszczamy poniżej.

9 października przekazujemy podpisy do Sejmu

9 października

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nadsyłanie podpisów do siedziby Komitetu do dnia 6 października br. Przesyłając podpisy z wyprzedzeniem unikniemy ryzyka, iż nie dotrą na czas i się zmarnują.

Nasz adres:

Stop rozbiórkom altan - PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbyło się 26 czerwca br. powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom altan". Jego zawiązanie podyktowane jest potrzebą nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wykluczy ryzyko rozbiórki altan, co bez zmiany prawa grozi nawet 900 000 działkowców.

Dlaczego PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Podziękowanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dla Premiera Donlada Tuska

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD skierował podziękowania do Premiera Donalda Tuska, za osobiste zaangażowanie i wsparcie milionowego środowiska działkowców w staraniach o uchwalenie dobrej ustawy.

Źródło: KR PZD

Podziękowanie Komitetu dla posłów, którzy poparli projekt obywatelski

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD złożył podziękowania wszystkim posłom, którzy głosowali za przyjęciem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dzięki temu milionowe środowisko działkowców, które przygotowało, wsparło i przedłożyło projekt obywatelski, może z przekonaniem stwierdzić, że parlamentarzyści wsłuchali się w głos obywateli i spełnili oczekiwania społeczne.

List otwarty Komitetu do Posłanek i Posłów

Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie!

Od Państwa zależy, czy za niespełna 80 dni milion rodzin polskich działkowców znajdzie się w próżni prawnej, która realnie zagrozi dalszemu istnieniu ich praw i ogrodów. 21 stycznia 2013r minie termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na wejście w życie nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Kolejne zmarnowane spotkanie z PO

W dniu wczorajszym, tj. 30.10.2013r. odbyło się spotkanie pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z posłem Markiem Łapińskim. Na rozmowy poseł przyprowadził grupę konsultantów wspierających Klub PO w pracach nad projektem obywatelskim.

List Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do Premiera

Poniżej zamieszczamy do pobrania w formacie PDF list Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do Premiera RP z dnia 29.10.2013 r.

Źródło: KR PZD

Członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dyskutowali o zmianach w projekcie obywatelskim

30 lipca br. odbyło się posiedzenie członków założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD oraz przedstawicieli Komitetu z całego kraju. Spotkanie miało na celu omówienie procesu legislacyjnego i tekstu ustawy, który został opracowany i przyjęty w pracach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej.

Stanowisko Komitetu w sprawie zmian wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy o ROD

STANOWISKO
Członków-Założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

w sprawie zmian wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy o ROD przez posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski

26 lipca br. zakończyła prace podkomisja sejmowa rozpatrująca obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych. Upoważnia to członków założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD do oceny efektów dotychczasowego postępowania legislacyjnego.

Strony

Subskrybuj RSS - komitet inicjatywy ustawodawczej