kr pzd

Informator Działkowca 1/2013

Informator działkowca 1/2013

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ogrodów trafił najnowszy numer "Informatora działkowca". Można w nim znaleźć m.in: Odezwę KR PZD, informacje na temat akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD, informacje na temat projektu PO oraz najważniejsze zagadnienia związane z walnymi zebraniami.

Źródło: KR PZD

Dokumenty: 

Mamy 150 tys. zebranych podpisów, ale to jeszcze nie koniec

Apel Krajowej Rady do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska ws. dalszego funkcjonowania PZD

APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 listopada 2012 r.

do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców

"Ocalmy ogrody działkowe" - odezwa Krajowej Rady PZD do działkowców

Ocalmy ogrody działkowe!

Szanowni działkowcy!

Za niewiele ponad rok, 21 stycznia 2014r., mija termin jaki Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy dla ogrodów. Posłowie muszą do tego czasu uchwalić nową ustawę, inaczej utracimy wszystkie prawa, jakie nasze rodziny posiadają do działek, zaś los ogrodów będzie uzależniony od łaskawości urzędników.

991 członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

991 logo

W całym kraju trwają spotkania z działkowcami, parlamentarzystami i samorządowcami, podczas których prezentowane są założenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Działkowcy nie tylko chętnie podpisują się na listach poparcia, ale także spontanicznie przystępują do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którego celem jest zebranie podpisów pod projektem związkowej ustawy. Każdego dnia oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu wypełnia kilkanaście osób.

Rośnie liczba członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Liczba członków Komitetu - 851

W całej Polsce odbywają się spotkania z działkowcami, podczas których prezentowane są najważniejsze zapisy obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Działkowcy nie tylko chętnie podpisują się na listach poparcia, ale także spontanicznie przystępują do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którego celem jest zebranie podpisów pod projektem ustawy o ROD.

Biuletyn nr 12/2012

Biuletyn nr 12/2012 okładka

Ukazał się "Biuletyn Informacyjny" nr 12/2012 (informacja).

Dokumenty: 

Informator działkowca 12/2012

Informatora działkowca 12/2012

Grudniowy numer "Informatora działkowca" poświęciliśmy przede wszystkim akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.
Wyjaśniliśmy dlaczego warto poprzeć projekt naszej ustawy, w jaki sposób należy zbierać podpisy oraz gdzie można złożyć swój podpis.

Janusz Piechociński - nowy szef ludowców, sympatyk ogrodnictwa działkowego

Janusz Piechociński (Fot. KR PZD)

Janusz Piechociński to postać, którą w ostatnich dniach interesują się niemal wszystkie media. Wszystko za sprawą sobotniego Kongresu PSL podczas którego wybrany został na nowego szefa ludowców. Piechociński otrzymał 547 głosów, dotychczasowy prezes PSL Waldemar Pawlak 530. Oprócz tego, że Janusz Piechociński jest doświadczonym politykiem, pasjonatem historii jest także… sympatykiem ogrodnictwa działkowego.

Poprzyj nas! Wyślij list do posłów!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinych Ogrodach Działkowych zamieścił formularz, poprzez który można wysłać do parlamentarzystów email wyrażający poparcie obywatelskiego projektu ustawy.

Odwiedź nową stronę internetową Komitetu

Strona internetowa Komitetu

Pod adresem www.ocalmyogrody.pl została uruchomiona strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Można tu znaleźć najświeższe i szczegółowe informacje na temat poparcia dla projektu ustawy o rod. Na bieżąco aktualizowana bedzie liczba zebranych w całej Polsce podpisów.

A P E L do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa

A P E L do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa. Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe

P o l s k i Z w i ą z e k D z i a ł k o w c ó w
Prezydium Krajowej Rady

A P E L
Do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa
Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe

Już zbieramy podpisy pod projektem Ustawy o ROD

W dzisiejszym (08.11.2012) wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się komunikat informujący o tym, że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Oznacza to, że ma pełne prawa, by od dziś rozpocząć akcję zbierania podpisów pod nową ustawą o ROD. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy.

Przyłącz się do akcji! Walczmy o ogrody

Przypominamy, że w dniu 24 października br. Marszałek Sejmu zawiadomiła Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych o zastrzeżeniach formalnych wobec zgłoszenia o powołaniu Komitetu (link).

Marszałek Sejmu żąda więcej od działkowców, niż od posłów!!

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wezwała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD do uzupełnienia braków formalnych dotyczących skutków finansowych, jakie może spowodować wejście w życie nowej ustawy o ROD. Tymczasem w uzasadnieniu projektu ustawy jasno wskazano, że "Niniejszy projekt nie spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych".

Strony

Subskrybuj RSS - kr pzd