kr pzd

Projekt nowej ustawy o ROD

Logo PZD

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów. Najważniejsze z postanowień to:

Jak wyglądają ogrody działkowe bez PZD?

To pytanie, które przede wszystkim powinni zadać sobie ci wszyscy, którzy w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. ws. niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. widzą wspaniałą perspektywę na demokratyczny i wolny od wszelkiego nadzoru rozwój ogrodnictwa działkowego. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna - brak struktury organizacyjnej i zarządu ogrodu, który pokierowałby sprawami organizacyjnymi i pojawiającymi się problemami, sprawia, że działkowcy nie mają poczucia wspólnoty, a na działkach szerzy się "wolna amerykanka".

Kategorie: 

Okręgowe Narady z Prezesami ROD

Prace nad projektem nowej ustawy o ogrodach działkowej wkraczają w ostatnią fazę przygotowań. W związku z tym we wszystkich okręgach PZD (26) odbywają się narady z Prezesami ROD, przewodniczącymi komisji rozjemczych, rewizyjnych i działkowcami. Celem tych spotkań jest dyskusja nad związkowym projektem ustawy o ogrodach działkowych. Konsultacja przygotowywanych zapisów nowej ustawy o rod jest konieczna, by sprawdzić czy projekt ten, który zapowiadany jest jako obywatelski, odpowiada potrzebom działkowców, ogrodów i czy zyska akceptację szerokiej społeczności działkowej.

Kategorie: 

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

6 października br. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Zorganizowanie tego wydarzenia, trzy lata przed wynikającym ze statutu terminem, podyktowane jest aktualną sytuacją ogrodów i Związku. 11 lipca br. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podważyli aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczyli 18 miesięcy na przygotowanie nowej inicjatywy ustawodawczej.

Spalanie na działkach w ROD - Komunikat KR PZD

Jesień w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz na działkach to czas porządków przed zimą, ale niestety często jest to również okres spalania przez działkowców wszelkich odpadów pochodzących z działki. Dlatego też przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takie spalanie można wykonywać w ciągu dnia wyłącznie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prowadzone w PZD prace nad nową ustawą działkową dobiegają końca. Krajowa Rada PZD rozesłała do wszystkich ogrodów działkowych informację dotyczącą związkowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i korzyści, jakie niesie ze sobą dla wszystkich działkowców, ogrodów i całego ruchu działkowego w Polsce. Negatywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. sprawił, że sytuacja działkowców stała się niepewna, a dalsze istnienie ogrodów działkowych stanęło pod znakiem zapytania.

Biuletyn nr 09/2012

Ukazał się "Biuletyn Informacyjny" nr 09/2012 (informacja).

Działkowcy cieszą się dużym poparciem całego społeczeństwa

We wrześniu 2012 roku CBOS opublikował badanie dotyczące opinii na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Badanie sondażowe zrealizowano na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej przeprowadzonej wśród dorosłych mieszkańców Polski. Co wynika z tych badań?

Kategorie: 

Krajowa Rada PZD krytycznie o inicjatywie Solidarnej Polski

28 sierpnia w Warszawie odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas posiedzenia omówione zostały narady odbyte z prezesami zarządów ROD zorganizowane przez OZ, dokonano także podsumowania i oceny i wyników konferencji okręgowych.

KR PZD przyjęła także uchwałę zmieniającą termin zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD na dzień 6 października 2012 r. Zmiana terminu Zjazdu podyktowana jest tym, że dopiero 28 ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku.

Kategorie: 

Biuletyn nr 08/2012

Ukazał się "Biuletyn Informacyjny" nr 08/2012 (informacja).

Biuletyn nr 07/2012

Ukazał się Nadzwyczajny numer "Biuletynu Informacyjnego" (informacja).

Dokumenty: 

Propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Informujemy, że podczas obrad Krajowej Rady PZD w dniu 18 lipca 2012 r. padła propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który uwzględniałby treść wyroku Trybunału, ale także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. O projekcie obywatelskim publicznie wypowiadają się też partie polityczne (SLD, PSL).

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Prawo do obrony przed bezstronnym sądem jest fundamentem państwa prawa. Ustawie o ROD tego prawa odmówiono. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym żaden z uczestników nie bronił praw działkowców. Związkowi, który jako jedyny był gotów to robić, udział w rozprawie ograniczono do odpowiedzi na pytania, bez możliwości zaprezentowania całości argumentacji.

Okoliczności, w jakich doszło do zaskarżenia ustawy oraz samo postępowanie przed Trybunałem, każą też postawić pytanie, czy nie nastąpiło podważenie powagi najwyższych organów sądowych w Polsce?

Komunikat PZD z 11.07.2012

W świetle wyroku, który został wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, chcielibyśmy zapewnić, że Związek zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby działkowcom nie stała się krzywda. Dopóki będzie istniała ogólnopolska organizacja działkowców, będzie podejmowała wszelkie środki służące zabezpieczeniu praw swoich członków.

Czy rzeczywiście działkowcy niczego nie stracili w Trybunale?

W dniu 11 lipca br. Trybunał Konstytucyjny uchylił 25 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uzasadniając to orzeczenie, Prezes TK stwierdził, że zakwestionowane przepisy dotyczą wyłącznie PZD, więc wyrok nie wpłynie negatywnie na pozycję samych działkowców. Mimo tego zapewnienia wśród działkowców powstało zaniepokojenie co do ich dalszych losów. Dlatego zasadnym jest rozważenie bezpośrednich skutków, jakie wywoła wyrok TK w sytuacji prawnej indywidualnych działkowców.

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj RSS - kr pzd