kr pzd

Komunikat PZD

W świetle wyroku, który został wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, chcielibyśmy zapewnić, że Związek zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby działkowcom nie stała się krzywda. Dopóki będzie istniała ogólnopolska organizacja działkowców, będzie podejmowała wszelkie środki służące zabezpieczeniu praw swoich członków.

Biuletyn nr 06/2012

Zachęcamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym "Biuletynu Informacyjnego" (informacja).

Dokumenty: 

Stowarzyszenia

Zachęcamy do lektury materiałów na temat stowarzyszeń przygotowanych przez Krajową Radę PZD:

Kategorie: 

Prawa, które mogą utracić działkowcy

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat praw, jakie mogą utracić działkowcy w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności ustawy o RDO z Konstytucją (link).

Źródło: KR PZD

Protest przedłużony do 12 lipca

Z uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie zastrzeżenia ustawy o ROD 11 lipca br., Prezydium KR PZD zwróciło się do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o pozostawienie do 12 lipca oflagowania ogrodów i banerów z hasłami.

Źródło: KR PZD

Dokumenty: 

Wywiad z Jolantą Hibner

Jolanta Hibner

Jolanta Hibner udzieliła poparcia polskim działkowcom (link). Europosłanka z list Platformy Obywatelskiej - absolwentka wydziału inżynierii sanitarnej i wodnej Politechniki Warszawskiej. Odbyła studia podyplomowe z samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1976 r. pracowała w Biurze Projektów Szkół Wyższych Bepron Warszawa, a od 1986 r.

PZD reaguje na tekst "Dziennika Gazety Prawnej"

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w odpowiedzi na artykuł Miry Suchodolskiej pt.

Książka "Kim są polscy działkowcy?"

Okładka książki "Kim są Polscy Działkowcy?"

Z zadowoleniem informujemy, iż do zarządów ROD, struktur Związku oraz posłów trafiła książka pt. "Kim są polscy działkowcy?". Nie byłoby to możliwe, gdyby nie inicjatywa Krajowej Rady PZD, jak i zaangażowanie oraz ogromny wysiłek włożony zarówno przez zarządy ROD, jak i okręgowe zarządy PZD.

Biuletyn nr 05/2012

Opublikowany został Biuletyn Informacyjny nr 05/2012.

List Krajowej Rady PZD do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Krajowa Rada PZD, jako prawny reprezentant ponadmilionowej rzeszy polskich działkowców, zwróciła się do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu (link).

Dokumenty z III Nadzwyczajnego Posiedzenia KR PZD

Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD

Zdjęcie z III posiedzenia KR PZD (28.05.2012 r.)

W Polskim Związku Działkowców od początku roku odbywają się liczne posiedzenia, narady, zebrania. 28 maja w Warszawie odbyło się trzecie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Ponieważ wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym posiedzenie zdominował temat obrony Ustawy o ROD. Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz omówił działania, które w obronie Ustawy podejmują Okręgowe Zarządy, rodzinne ogrody działkowe oraz pojedynczy działkowcy.

Kategorie: 

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty wodnej w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku, działając na podstawie § 142 ust. 4 regulaminu ROD przyjęło unormowania prawne w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych, które zostały zawarte w uchwale nr 109/2012.

Na podstawie zasad określonych w przywołanej uchwale, zarząd ROD zgodnie z § 29 pkt 9 regulaminu ROD, corocznie przygotowuje projekt uchwały w sprawie opłaty wodnej z podaniem terminu jej wnoszenia i przedkłada na walnym zebraniu, w celu jej uchwalenia.

Nowy wzór deklaracji członkowskiej

Prezydium Krajowej Rady PZD wprowadziło Uchwałą Nr 92/2011 z dnia 14 maja 2012 r. nowy wzór deklaracji członkowskiej. Dotychczasowy wzór deklaracji traci moc obowiązującą po upływie 30 dni od dnia opublikowania nowego wzoru.

W nowej deklaracji wprowadzono zapisy spełniające wymogi zmian w statucie PZD i regulaminie ROD. Dodano także oświadczenie o tym, że ani ubiegający się o członkostwo i przydział działki, ani jego współmałżonek nie są użytkownikami działki w innym ROD.

Deklarację zamieszczamy w załączniku.

Dokumenty: 

Biuletyn nr 04/2012

Opublikowany został Biuletyn Informacyjny nr 04/2012.

Strony

Subskrybuj RSS - kr pzd