krajowa komisja rewizyjna

INFORMACJA z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 17 września 2019 roku w Warszawie

classroom-381900_1920.jpg

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 17.09.2019 r. odbyła w Warszawie swoje ostatnie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie posiedzenia omówiła wyniki kontroli w:

- Zarządzie ROD SGGW im. J. Kaźmirkiewicza w Kaniach (Okręg Mazowiecki PZD),

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2018 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną

ymucim4lfwuepkk-1.jpeg

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2018 rok. Badanie przeprowadzono w oparciu o:

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

INFORMACJA

z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 w dniu 1 października 2018 roku w Warszawie.

 

Ustanawianie tytułu prawnego do działki w świetle badań Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Wyniki kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD wykazały, że nie wszystkie zarządy ROD w pełni prawidłowo wdrożyły w życie nowe regulacje prawne dotyczące ustanawiania tytułów prawnych do działki, a wynikające z norm zawartych w art. 27, art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz § 75 Statutu PZD.

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania  rocznego sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 06.12.2016 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 6 grudnia 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich

                                                                                   Warszawa, dnia 07.09.2016 r.

 

 

STANOWISKO

KKR przyjęła sprawozdanie finansowe PZD

W dniu 24 czerwca 2016 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD na swoim posiedzeniu przyjęła Bilans Polskiego Związku Działkowców i podjęła Uchwałę Nr 3/VII/2016 o treści "Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 138 pkt. 4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjecie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01.-31.12.2015 rok i jego zatwierdzenie".

Podczas posiedzenia rozpatrzono również :

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji Poseł Krystyny Sibińskiej dotyczącej osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

S T A N O W I S K O

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z  dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie interpelacji Poseł Krystyny Sibińskiej dotyczącej

osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

 

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do członków Związku ws. uczczenia Jubileuszu 35-lecia istnienia PZD

APEL

KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZD

z dnia 16 lutego 2016 roku

do członków Związku w sprawie uczczenia Jubileuszu 35 lecia istnienia

Subskrybuj RSS - krajowa komisja rewizyjna