ozm

Termin przekazywania przez ROD sprawozdań i preliminarzy finansowych upływa 31 marca

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2019 roku zobowiązał zarządy ROD do przekazania sprawozdań finansowych z a 2018 rok i preliminarzy finansowych na 2019 rok w terminie do 31 marca 2019 r.

Poniżej publikujemy uchwały w tej sprawie.

Kategorie: 

Zaproszenie na spotkanie stowarzyszeń i organizacji ogrodowych 01.03.2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Dominik Jaśkowiec zaprasza Panią Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie wraz z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych na spotkanie organizacji i stowarzyszeń ogrodowych, które odbędzie się 1 marca 2019 r. o godz. 16:00 w Sali Portretowej w Magistracie, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące tematy:

Komunikat MPO w Krakowie w sprawie zasad segregacji odpadów komunalnych

OZM PZD w Krakowie przypomina, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany te wynikają bezpośrednio z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) i zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dostępnym na stronie internetowej MPO Spółka z o.o.

Kategorie: 

RODO w komisjach rewizyjnych ROD

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Krakowie zwraca się do wszystkich przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie z prośbą o zapoznanie się z uchwałami w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w ślad za Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego, zwanym potocznie RODO. Uchwały te będą omówione na najbliższym szkoleniu aktywu Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie.

Sprostowanie artykułu z Gazety Wyborczej o zagospodarowaniu okolic Błoń Krakowskich

15 stycznia w "Gazecie Wyborczej Kraków" ukazał się artykuł "Szturm developerów. Błonia „opakowane” aparthotelami i knajpami", na końcu którego pojawia się stwierdzenie:

Kategorie: 

ROD „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie - pozytywne zakończenie jednej ze spraw roszczeniowych

Rodzinne Ogrody Działkowe „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie powstały w latach 60 – tych XX wieku jako przyzakładowe pracownicze ogrody działkowe. Teren na którym istnieją stanowi obecnie współwłasność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków oraz szeregu osób fizycznych i prawnych. Pomimo wielu działań podejmowanych przez Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie, Zarządy ROD, a także samych działkowców, sytuacja prawna nadal nie została uregulowana, co skutkuje licznymi postępowania roszczeniowymi kierowanymi zarówno wobec Związku, jak i działkowców.

Kategorie: 

ROD „Kościuszki” w Gorlicach – pozytywne zakończenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej

Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki” w Gorlicach powstał w 1980 roku na terenie o powierzchni 5,0287 ha. Ogród liczy 160 działek.

Kategorie: 

Można odbierać zaproszenia na zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2019 r.

OZM PZD w Krakowie informuje, że w sekretariacie biura są do odebrania zaproszenia na zebrania sprawozdawczo-wyborcze ROD w 2019 r.

Prosimy prezesów zarządów ROD o zgłaszanie się w tej sprawie.

Kategorie: 

Trzebinia opracowuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Okręg Małopolski w Krakowie informuje, że Burmistrz Miasta Trzebini zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 stycznia do 13 lutego 2019 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12), w godzinach 09:00-14:00.

Kategorie: 

ROD „Pasternik” w Krakowie – pozytywne zakończenie postępowań roszczeniowych

Rodzinny Ogród Działkowy „Pasternik” w Krakowie powstał w 1982 roku na podstawie decyzji Szefa Wojskowej Inspekcji Architektoniczno – Budowlanej Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego określającej załączniki graficznym przedmiotowy teren, który został przekazany przez Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo – Budowlany w Krakowie na rzecz Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Pasternik” w Krakowie. Protokół zdawczo – odbiorczy spisano w dniu 23 marca 1983 roku. Założono ogród o powierzchni 5,3100 ha i 105 działkach.

Kategorie: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

KR PZD po dokonaniu analizy prawnej ww. projektu ustawy i po jego konsultacji z Okręgami PZD, w dniu 13.09.2018 r. przekazała do Ministra Środowiska pismo z następującymi uwagami i propozycjami:

Kategorie: 

Kalendarze książkowe na 2019 rok do nabycia w sekretariacie OZM

W biurze OZM PZD w Krakowie można już nabyć kalendarze książkowe PZD na 2019 rok, w cenie 13,50 zł za sztukę.

Zamówienia można składać w sekretariacie.

Kategorie: 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Szkolenie dla nowych działkowców 27.11.2018 roku w Oświęcimiu

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza na szkolenie dla nowych działkowców, które odbędzie się dnia 27.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24.

Szkolenie będzie obejmować następującą tematykę:

  • Przepisy prawne ważne dla działkowców (Ustawa o ROD, Statut PZD, Regulamin i inne).
  • Podstawowe zasady uprawy, nawożenia i ochrony roślin.
  • Podstawowe wiadomości z uprawy roślin sadowniczych, roślin ozdobnych i warzywniczych

.

Szkolenie dla nowych działkowców 21.11.2018 roku w Krakowie

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza na szkolenie dla nowych działkowców, które odbędzie się dnia 21.11.2018r. (środa) o godzinie 15:00 w świetlicy ROD „im. M. Lewińskiego” w Krakowie ul. Makowskiego 1.

Szkolenie będzie obejmować następującą tematykę:

Strony

Subskrybuj RSS - ozm