ozm pzd

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku godzina 10:00 w Domu Działkowca ROD "Dębniki" w Krakowie. W Zjeździe mają prawo wziąć udział delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie.
Imienne zaproszenia wraz z materiałami zostaną rozesłane w najbliższym czasie.

OZM PZD
w Krakowie

Ośrodek Finansowo – Księgowy w terenie, na obszarze Małopolski

s4_ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glowny_1498462397_.jpg

Informujemy, że Ośrodek Finansowo – Księgowy w naszym Okręgu działa od dnia 1 stycznia 2019 roku. Obecnie ma siedzibę w biurze Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie przy ul. Makowskiego 1 w Krakowie.

XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2019 roku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Było to ostatnie posiedzenie w kadencji 2015 – 2019. Głównym celem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za kadencję, programu działania na kolejną kadencję, a także przyjęcie pozostałych materiałów zjazdowych oraz omówienie spraw organizacyjnych VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie, który obędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolski PZD w Krakowie w sprawie znaczenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W związku z pojawiającymi się w mediach publikacjami na temat degradowania przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec tego procederu.

OZM PZD w Krakowie uznaje ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych za fundamentalny akt obowiązujący w polskim ogrodnictwie działkowym. Ustawa ta, to zasługa rzeszy polskich działkowców, której treść została ustalona w drodze inicjatywy obywatelskiej popartej przez ponad milionową grupę osób.

Szkolenia dla nowo wybranych Prezesów Zarządów ROD w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

W dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyły się dwa szkolenia dla nowo wybranych Prezesów Zarządów ROD w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie. Na godzinę 9:30 zaproszono Prezesów Zarządów z terenu Krakowa i najbliższej okolicy, natomiast na godzinę 14:30 Prezesów Zarządu z pozostałych rejonów Okręgu. Łącznie w szkoleniu udział wzięło blisko 70 osób.

1_0.png

Spotkanie w sprawie Programu DGCS PZD System w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

W dniu 17 czerwca 2019 roku w biurze Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie Programu DGCS PZD System. Spotkanie miało charakter roboczy i polegało na wzajemnej wymianie doświadczeń osób korzystających z Programu. Spotkanie otworzyła dyrektor biura Bogusława Krystyjan. Merytorycznie spotkanie poprowadziła Główna Księgowa Okręgu Pani Izabela Jasińska. Pomocy technicznej w trakcie spotkania udzielała instruktor ogrodnictwa Pani Joanna Gadzinowska.

1.png

Stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej PZD z 27 maja 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ponadto Okręgowa Rada Małopolska PZD w Krakowie za zasadne uznaje również poszerzenie zakresu przedmiotowego art. 6k ust. 4 a, normującego uprawnienia dla Rady Gminy do zwolnienia z ponoszenia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmioty kompostujące bioodpady o Rodzinne Ogrody Działkowe – czytamy w Stanowisku.

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora ds. inwestycji

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora ds. inwestycji

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar czasu pracy: cały etat

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako inspektor ds. inwestycji będzie odpowiadać za:

· prowadzenie skutecznych działań w zakresie wdrażania działań inwestycyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w celu ich rozwoju i modernizacji,

· sporządzanie planu inwestycji i remontów,

Spotkanie Instruktorów Okręgowych i Krajowych SSI z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie

W dniu 5 czerwca 2019 roku w siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyło się spotkanie Instruktorów Okręgowych i Krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu. Spotkaniu przewodniczyła instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu mgr inż. Joanna Gadzinowska.
W trakcie spotkania omówiono i przeanalizowano zgłoszenia do konkursów Okręgowych: Wzorowa Działka 2019 roku, do którego zgłoszono 17 działek oraz Rodzinny Ogród Działkowy 2019 roku. Termin zgłoszeń upłynął w dniu 31 maja 2019 roku.

XV posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 27 maja 2019 roku odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Głównym celem posiedzenia było przeprowadzenie wyboru Prezesa Okręgu oraz przyjęcie zbiorczych sprawozdań finansowych ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie za 2018 rok i zbiorczych preliminarzy finansowych ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na 2019 rok.

Zachęcamy do udziału w okręgowych konkursach: ROD roku 2019 i wzorowa działka roku 2019

OKRĘGOWY ZARZĄD MAŁOPOLSKI PZD W KRAKOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH:

  • „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2019”
  • „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2019”

KONKURSY ADRESOWANE SĄ DO ZARZĄDÓW ROD I DZIAŁKOWCÓW PZD W MAŁOPOLSCE.

UCZESTNICTWO W KONKURSACH NA SZCZEBLU OKRĘGOWYM TO SZANSA NA WYJĄTKOWE WYRÓŻNIENIE OGRODU
I DZIAŁKI, TAKŻE NAGRODY ORAZ UDZIAŁ W KONKURSACH KRAJOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KZ PZD.

Stanowisko OZM PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 04.02.2019 r.

Poniżej do pobrania zamieszczamy stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD "Dębniki" w Krakowie 29.09.2018

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie zaprasza na pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych, który odbędzie się na terenie ROD „Dębniki” przy ul. Praska 26 w Krakowie dnia 29.09.2018r. (sobota) o godzinie 10:00.

Serdecznie zapraszamy

Jubileuszowe obchody 85 lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki” w Krakowie

Problem bezpieczeństwa na terenie ROD w perspektywie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie

Na podstawie przeprowadzonej przez Okręg Małopolski ankiety wśród ROD oraz po prowadzonych w miesiącu maju szkoleniach między innymi dotyczących tematu bezpieczeństwa wynika, że w Okręgu Małopolskim bardzo istotnym, a zarazem trudnym tematem często poruszanym na szkoleniach i zebraniach jest problem bezpieczeństwa. Sprawa bezpieczeństwa na terenach ROD zwłaszcza w perspektywie RODO jest tematem bardzo szerokim i jednocześnie w chwili obecnej uważa się, że nadrzędnym, któremu z racji specyfiki należy poświęcić dużo czasu i uwagi.

Strony

Subskrybuj RSS - ozm pzd