podatki

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

pit-podatki2x.jpg

Zaliczka na podatek od dochodu od 01 października 2019 r. wynosi 17%.

Podstawowe koszty uzyskania przychodów od 01.10.2019 r. wynoszą 250 zł.

Czy krakowskie ROD będą musiały płacić za użytkowanie gruntów? - 15.01.2015

W dniu 5 listopada 2014 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr CXXXI/1904/14 w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków, w związku z zapisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwała ta jest bardzo niekorzystna dla krakowskich ROD i działkowców, gdyż nakłada opłatę za użytkowanie w wysokości 0,02 % wartości nieruchomości zajmowanych przez ogrody. Wprowadzając opłatę powołano się na ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r.

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie deklaracji PIT za 2014 r.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Subskrybuj RSS - podatki