polityka

Informacja ze spotkania z Posłem Andrzejem Czerwińskim z dnia 09.01.2015 r.

W dniu 09.01.2015 r. działkowcy z Nowego Sącza i Limanowej spotkali się z Posłem Platformy obywatelskiej, członkiem Komisji Infrastruktury - Panem Andrzejem Czerwińskim. Poniżej zamieszczamy informację ze spotkania.

Posłowie wszystkich klubów za projektem działkowców

W środę (20.11.13) w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o ROD. Podczas debaty sejmowej wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały jego poparcie. Zgłoszone zostały jedynie nieliczne poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkującym, które udało się pozytywnie rozpatrzyć na wieczornym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Istnieją więc realne szanse, że w piątek odbędzie się trzecie czytanie projektu obywatelskiego.

sejm_drugie_czytanie_03.jpg

Podczas drugiego czytania w Sejmie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także ponad trzydziestoosobowa delegacja działkowców.

Sprawozdanie posłanki Sibińskiej

Jako pierwsza głos zabrała posłanka Krystyna Sibińska, która przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłanka podkreślała, że praca nad przepisami dot. ogrodów działkowych wzbudzała wiele emocji i dyskusji. Mimo tego udało się opracować kompromisowe przepisy. Sibińska podziękowała wszystkim posłom i posłankom za wytężoną pracę nad nową ustawą, a także przedstawicielom ministerstw, którzy uczestniczyli w posiedzeniach podkomisji i komisji. Słowa uznania mogli usłyszeć także przedstawiciele działkowców. – Specjalne podziękowania należą się reprezentantom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Panowie mecenasi Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki bardzo mocno strzegli wszelkich zapisów, które były sygnowane prawie prze milion działkowców i byli nieustępliwi w wielu przypadkach – mówiła Krystyna Sibińska.

Posłanka przypomniała, że połączone komisje pracowały na 6 wspólnych posiedzeniach. Na dwóch pierwszych podjęto decyzję o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej celem rozpatrzenia tych projektów. Po przedstawieniu wszystkich projektów członkowie podkomisji jako wiodący wybrali projekt obywatelski i to ten projekt był przedmiotem dalszego, szczegółowego rozpatrywania. "Podkomisja pracowała na 12 wielogodzinnych posiedzeniach. W trakcie prac zostało złożonych ok. 250 poprawek złożonych przez kluby i stowarzyszenia ogrodowe. W sumie ok. 130 poprawek złożyły kluby PO, SP, PiS, RP, TR i ID, prawie 40 poprawek wpłynęło od różnych resortów, ok. 50 poprawek złożył Komitet, a kilkadziesiąt zostało złożonych przez Biuro Legislacyjne w tracie prac, a także po ich zakończeniu" – podsumowała.

Co zawierają nowe przepisy?

Trwa drugie czytanie ustawy działkowej w Sejmie

W Sejmie rozpoczęło się tzw. drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W harmonogramie sejmowym zaplanowano 2,5h podczas których przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Regionalnego i Polityki Regionalnej z prac nad ustawą. Odbędzie się też debata. Głosowanie ws. ustawy o ogrodach działkowych zaplanowano na piątek. Relację z tego wydarzenia można oglądać za pośrednictwem iTV Sejm.

Twój Ruch apeluje o przyspieszenie prac nad nowym prawem działkowym

Twój Ruch za­ape­lo­wał do mar­sza­łek Sejmu Ewy Ko­pacz i PO o przy­spie­sze­nie prac le­gi­sla­cyj­nych nad pra­wem dział­ko­wym. Bez tego - prze­strze­ga TR - nie bę­dzie ono go­to­we przed stycz­niem 2014 r., kiedy część sta­rych prze­pi­sów prze­sta­nie obo­wią­zy­wać w związ­ku z wy­ro­kiem TK.

Konferencja prasowa PSL ws. ustawy działkowej

O godz. 13 w Sejmie odbędzie się konferencja prasowa PSL. Tematem będzie porozumienie ws. ogrodów działkowych. W konferencji udział wezmą: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz poseł PSL i przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr Zgorzelski. Zachęcamy do oglądania transmisji internetowej za pośrednictwem iTV Sejm.

Premier Donald Tusk spotka się z przedstawicielami działkowców

Dziś (piątek) o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego, a także prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki z premierem Donaldem Tuskiem. O wynikach spotkania poinformujemy w godzinach popołudniowych.

SLD uruchamia działkowy zegar

Konferencja prasowa SLD

W ubiegłym tygodniu, w Sejmie odbyło się pięć konferencji prasowych, podczas których posłowie SLD, PiS, ID, TR i niezrzeszony poseł John Godson apelowali do Marszałek Sejmu o wznowienie prac nad nową ustawą działkową. Niestety, mijają kolejne dni, a w sprawie nic się nie dzieje.

Oświadczenie Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej

"W związku z zablokowaniem prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, podpisanym przez prawie milion obywateli, posłowie Klubu Poselskiego SLD zwracają się do Pani Marszałek o zwołanie - w trybie art. 152 ust. 3 regulaminu Sejmu - wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Infrastruktury celem wznowienia i zakończenia pracy nad projektem (nr druku 1204)"

Oświadczenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

'W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnioskuję do Pani Marszałek o zwołanie - w trybie art. 152 ust. 3 Regulaminu Sejmu - wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury celem wznowienia i zakończenia pracy nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204)"

czytamy w oświadczeniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, które przedstawione zostało na czwartkowej konferencji prasowej.

Posłowie opozycji apelują o przyspieszenie prac nad ustawą działkową

W związku z zablokowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, posłowie opozycji apelowali dziś w Sejmie do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o pilną interwencję ws. uchwalenia nowej ustawy działkowej i zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie Twojego Ruchu, SLD, PiS, Inicjatywy Dialogu oraz niezrzeszony poseł John Godson, występując na pięciu odrębnych konferencjach prasowych, zwrócili uwagę, że jeśli prace nie zostaną podjęte na jednym z najbliższych posiedzeń sejmowych, proces legislacyjny nie zostanie zakończony w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie.

makowski7_11.jpg

Do końca roku pozostały już bowiem jedynie 3 posiedzenia Sejmu. - Kalendarz posiedzeń sejmowych jasno wskazuje, że konieczne jest przyspieszenie prac. Tym bardziej, że czeka jeszcze procedura w Senacie – mówił poseł Zbyszek Zaborowski (SLD).

"Co dalej z działkowcami"? - konferencje prasowe w Sejmie

O godzinie 14:30 w Sejmie odbędzie się seria konferencji prasowych partii opozycyjnych, które poświęcone będą aktualnej sytuacji działkowców. Powodem ich zwołania jest zahamowanie prac nad nową ustawą działkową, co skutkować może tym, że 21 stycznia 2014 r. działkowcy pozbawieni zostaną jakiejkolwiek ochrony prawnej.

Rozmowy Prezesa PZD z kierownictwem klubu PSL

W dniu dzisiejszym (tj. 5 listopada 2013r) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z kierownictwem Klubu PSL - jego przewodniczącym posłem Janem Burym oraz przewodniczącym Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej posłem Piotrem Zgorzelskim. Spotkanie poświęcone było obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD, którego wejście w życie przed 21 stycznia 2014 r. staje się coraz mniej realne.

Punkt sporny

Kolejne zmarnowane spotkanie z PO

W dniu wczorajszym, tj. 30.10.2013r. odbyło się spotkanie pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z posłem Markiem Łapińskim. Na rozmowy poseł przyprowadził grupę konsultantów wspierających Klub PO w pracach nad projektem obywatelskim.

Wojciech Zubowski (PiS): to nie dobro działkowców jest priorytetem dla PO

Jako wiceprzewodniczący podkomisji od samego początku biorę aktywny udział w jej pracach, starając się by wnoszone przeze mnie uwagi i propozycje przyczyniły się do wypracowania rozwiązań korzystnych dla działkowców i dalszego funkcjonowania ogrodów. Niestety, dobre propozycje nie zawsze (a właściwie b. rzadko) znajdują uznanie w oczach większości, którą stanowią posłowie Platformy Obywatelskiej. Najlepszym na to dowodem są nagrania posiedzeń podkomisji, na których jasno widać, że to nie dobro działkowców jest priorytetem dla parlamentarnej większości.

Rozmowy z PO utknęły w martwym punkcie

W dniu 9 października odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z posłami Platformy Obywatelskiej: Przewodniczącym Klubu PO Rafałem Grupińskim, Krystyną Sibińską, Markiem Łapińskim oraz Stanisławem Żmijanem (przewodniczącym Komisji Infrastruktury).

Dotychczasowe ustalenia wskazywały na przyjęcie przez PO poprawek Komitetu, które przywracałyby pierwotny kształt projektu obywatelskiego i realizowały zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego.

Strony

Subskrybuj RSS - polityka