ważne

Informacja o wysokości opłaty ogrodowej uiszczanej przez nowych działkowców

Zgodnie z uchwałą nr 15/X/2015 Komisarycznego Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD opłata ogrodowa uiszczana przez działkowca w roku nabycia prawa do działki ustalona została na kwotę 200 zł.

Nowa stawka obowiązuje od 1 maja 2015 r.

Prezydent podpisał ustawę "Stop Rozbiórkom Altan"

Stop rozbiórkom altan logo

Wielki sukces działkowców! Po wielomiesięcznej walce o ocalenie ponad 900 tys. altan, 2 kwietnia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Projekt regulaminu ROD skierowany do konsultacji

UCHWAŁA Nr  2/XXV/2015

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 26 lutego 2015 r.

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku?

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55).

Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, mimo że taki obowiązek normalnie obciążałby ich z tytułu korzystania z gruntu i budynków.

Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego

W dniu wczorajszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego - 2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty.

Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp.

Od grudnia zmienią sie godziny pracy Biura OZ

Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia zmianie ulegną godziny prazy biura Okręgowego Zarządu Małopolskiego w Krakowie.

Biuro będzie czynne od godziny 8:00 do godziny 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

OZM PZD apeluje o nie palenie ognisk na działkach w ROD

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie apeluje do działkowców o nie palenie ognisk na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i nie narażanie innych mieszkańców na wdychanie szkodliwych substancji.

Przypominamy, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk (uchwała Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków).

Spalanie na działkach surowo zabronione

palenie

Jesienne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi sroga kara.

Bezwzględny zakaz spalania

Komunikat w sprawie prac nad statutem PZD

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2014 r. Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z projektem nowego statutu PZD będącego efektem kilkumiesięcznych intensywnych prac Komisji Statutowej.

Prezydium Krajowej Rady PZD zdecydowało o przyjęciu projektu do dalszych prac i niezwłocznie skierowało do konsultacji w okręgowych zarządach PZD. Uwagi i sugestie, jakie nasuną się w trakcie konsultacji w okręgach będą pomocne podczas dalszych prac nad tym aktem prawnym.

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów.

Źródło: KR PZD

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował "Przewodnik po ustawie". Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i "zwykłych" działkowców.

Sprawozdania finansowe ROD 2014 - dokumenty i wytyczne

W związku z obowiązkiem sporządzenia na dzień 18.01.2014 r. sprawozdań finansowych, poniżej zamieszczamy do pobrania wymagane dokumenty oraz wytyczne, które pomogą ROD prawidłowo je sporządzić.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych

W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD, który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia.

To, że Prezydent zdecydował się na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który z jednej strony w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców, z drugiej natomiast realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 r.

Ustawa działkowa czeka już tylko na podpis Prezydenta

21 dni od jutra – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie kolejny raz, tym razem już ostatni, zajmowali się dziś ustawą działkową po tym, jak Senat wprowadził do niej 4 poprawki. Sejm niemalże jednogłośnie przyjął ustawę działkową z senackimi poprawkami.

Senatorowie zagłosują ws. nowej ustawy działkowej

11 grudnia (środa) w Senacie odbędzie się głosowanie nad nową ustawą działkową. Jeżeli Senatorowie przyjmą projekt bez poprawek, to trafi on następnie na biurko prezydenta, który ma maksymalnie 21 dni na jego podpisanie.

Strony

Subskrybuj RSS - ważne