ważne

Projekt obywatelski przyjęty przez Sejm RP

Poniżej publikujemy ostateczny kształt obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który został niemal jednogłośnie przyjęty przez posłów, reprezentujących wszytkie ugrupowania polityczne. Należy mieć nadzieję, że dokument ten znajdzie poparcie w Senacie, a także uzyska podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Źródło: KR PZD

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę działkową

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013 r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Podczas trzeciego czytania w Sejmie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także ponad trzydziestoosobowa delegacja działkowców.

Sprawozdania finansowe ROD 2013 - dokumenty i wytyczne

W zawiązku z obowiązkiem sporządzenia na dzień 31.12.2013 r. sprawozdań finansowych, poniżej zamieszczamy do pobrania wymagane dokumenty oraz wytyczne, które pomogą ROD prawidłowo je sporządzić.

Dziś drugie czytanie ustawy działkowej w Sejmie

Sejm

Już dziś o godz. 15:15 w Sejmie odbędzie się tzw. drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W harmonogramie sejmowym zaplanowano 2,5h podczas których przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Regionalnego i Polityki Regionalnej z prac nad ustawą. Odbędzie się też debata. Głosowanie ws. ustawy o ogrodach działkowych zaplanowano na piątek. Relację z tego wydarzenia można oglądać za pośrednictwem iTV Sejm.

"Palący" problem w ROD

Co roku, jesienią wypływa ta sama sprawa – spalanie opadłych liści na działkach w ROD. Cały rok działkowcy pracują na dobry wizerunek ogrodów, by potem przez pojedyncze osoby nie stosujące się do obowiązującego prawa, utracić wszystko co zyskali. Jesienią do stałych tematów w mediach należą właśnie skargi mieszkańców osiedli sąsiadujących z ogrodami i kierowców tras komunikacyjnych przebiegających obok ogrodów.

Są to, powtarzam, pojedyncze przypadki, ale wystarczy jeden działkowiec próbujący spalić wilgotne opadłe liście, aby zasnuć dymem całą okolicę.

Ogólnopolska manifestacja działkowców

Manifestacja plakat mały

10 października br. w Warszawie, pod hasłem "Tylko razem obronimy ogrody działkowe", odbędzie się ogólnopolska manifestacja działkowców. Jest to reakcja na zmiany, jakie do projektu obywatelskiego wprowadzili posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. W ten sposób działkowcy chcą wyrazić także swój sprzeciw wobec manipulacji, jakich podczas prac nad nową ustawą działkową dopuścili się posłowie tych partii.

Galeria: 
Manifestacja plakat

Apel KR PZD do polskich działkowców

A P E L
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 września 2013 r.

Do
Polskich Działkowców

Szanowni Działkowcy!

Działkowcy organizują manifestacje pod urzędami wojewódzkimi

Zdjęcie z protestu (fot. KR PZD)

W odpowiedzi na przebieg obrad i wyniki prac Podkomisji nadzwyczajnej, w której zostały pogwałcone wszystkie zasady demokracji wyrażone w jawnej manipulacji oraz eliminacji wniosków przedstawicieli Komitetu, Prezydium KR PZD zwróciło się z prośbą o przeprowadzenie 20 września 2013 r. o godzinie 11.00 pod urzędami wojewódzkimi manifestacji działkowców.

Manifestacja Działkowców w Krakowie

Manifestacja Działkowców plakat

W najbliższą środę 5 czerwca pod Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22 odbędzie się manifestacja działkowców, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego oraz sprzeciw wobec projektu Platformy Obywatelskiej. Uczestnicy manifestacji zbierają się na Placu Matejki.

Manifestacja rozpocznie się o godz. 11:00.

KOMUNIKAT - Wysokość opłaty rocznej w projekcie ustawy PO

Zgodnie z art. 20 projektu ustawy PO za korzystanie z gruntu i infrastruktury ogrodowej będzie należała się opłata. Opłatę tą, co roku będzie uiszczało stowarzyszenie ogrodowe na rzecz właściciela gruntu, ze środków zebranych od wszystkich działkowców. W opłacie rocznej będą partycypować działkowcy w zależności od powierzchni działki i udziału w powierzchni ogólnej ogrodu. Dodatkowo działkowcy będą musieli uiścić opłatę dodatkową w wysokości 20% opłaty rocznej, która zasili fundusz ogrodowy.

Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach

W Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD . Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Każdy może napisać do Posła

Już jutro głosowanie w Sejmie nad przyszłością ogrodów. Warto więc jeszcze napisać do Posłów o naszych oczekiwaniach. Najprościej jest skorzystać z aplikacji na stronie komitetu obywatelskiego (link). Nie bądźmy bierni gdy Sejm będzie głosował nad naszą przyszłością.

Źródło: KR PZD

Relacja wideo z pierwszego czytania projektu obywatelskiego w Sejmie (na żywo)!

17 kwietnia br. odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Relację z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na żywo za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy w dniu obrad kliknąć w zakładkę iTVSejm - Bieżące obrady Sejm.

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie oflagowywania ROD i wywieszania transparentów

W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz trzech projektów ustaw klubów parlamentarnych w dniu 17 kwietnia br., Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zwrócić się do wszystkich Zarządów ROD z tej okazji z prośbą o oflagowywanie flagami związkowymi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju, a także wywieszanie w widocznych miejscach transparentów i banerów, na których Zarządy ROD przedstawią stanowisko działkowców z danego ogrodu do obywatelskiego

Znamy termin pierwszego czytania obywatelskiego projektu w Sejmie

17 kwietnia br. odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego – czytamy na stronie internetowej Sejmu (link). Obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 9:00. Czytanie projektu obywatelskiego wraz z przedstawieniem uzasadnienia przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha będzie trzecim punktem obrad.

Strony

Subskrybuj RSS - ważne