wydarzenie

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut

Podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów dużą część obrad poświęcono dyskusji nad zapisami i zmianami wprowadzonymi do statutu PZD.

Przemówienie Prezesa PZD podczas Zjazdu

Szanowni Delegaci !

Szanowni Goście !

 

Kończymy dzisiaj najkrótszą w naszym Związku kadencję, bo trwała tylko trzy i pół roku, ale była to kadencja wyjątkowa w całej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

Premier Ewa Kopacz gościem na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD

- Jesteśmy tu z woli działkowców i reprezentujemy 1,1 mln polskich użytkowników działek. Jestem przekonany, że ogrody działkowe nadal będą służyły polskiemu społeczeństwu i nam działkowcom. Cieszę się, że możemy dziś odbyć zjazd i uchwalić najważniejsze dokumenty i uchwały - mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki witając wszystkich przybyłych na zjazd gości i posłów na czele z Premier Rządu Ewą Kopacz i Marszałkiem Józefem Zychem. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele prawie wszystkich ugrupowań politycznych, a także władz samorządowych i organizacji społecznych.

Galeria zdjęć z XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

XII Krajowy Zjazd Delegatów

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbywa się w dniach 2-3 lipca 2015 r.

Galeria zdjęć

Źródło: KR PZD

Informacja z narady szkoleniowej dla nowych prezesów ROD z dnia 29.06.2015

W dniu 29 czerwca o godzinie 14:00 w siedzibie OZM PZD odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów Zarządów ROD wybranych w tegorocznych wyborach. Naradę, w której uczestniczyło 35 przedstawicieli zarządów ROD, poprowadziła Prezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego Pani Ewa Błachut wraz z Wiceprezes OZM PZD Panią Zofią Mierniczek oraz pracownikami biura.

2-3 lipca 2015 roku odbędzie się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 30.06.2015

W dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie odbędzie się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – najwyższego organu Związku, w którym weźmie udział 273 delegatów reprezentujących działkowców z całej Polski. Na Zjeździe zostanie podsumowana mijająca kadencja władz związkowych oraz nastąpią wybory władz PZD na kadencję 2015 – 2018.

Informacja z obrad V Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie

V Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

W minioną sobotę tj. 13 czerwca 2015 r. w Domu Działkowca w ROD „Dębniki” odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazd otworzyła Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Ewa Błachut wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu działkowców. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli. Przywitano przybyłych na Zjazd w tym Członka Krajowej Rady Pana Janusza Moszkowskiego oraz Panią Zofię Rut – Skórzyńską.

V Okręgowy Zjazd Delegatów będzie obradować 13.06.2015 r.

Dnia 13 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w świetlicy ogrodowej na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie odbędzie się V Okręgowy Zjazd Delegatów, na którym zostaną wybrane nowe władze OZM PZD.

Zaproszenia dla Delegatów zostały wysłane pocztą.

Obradowała Krajowa Rada PZD

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się XXIX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła też przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Relacja z XXVIII posiedzenia Krajowej Rady PZD

21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD zwołane w trybie nadzwyczajnym, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli także wszyscy członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Prezes Eugeniusz Kondracki przedstawił realizację przez Związek ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odniósł się do następujących zagadnień: weryfikacji statutu, prac nad nowym regulaminem ROD, zebrań ustawowych, uchwalenia nowego statutu, weryfikacji uchwał systemowych, regulacji stanu prawnego ROD.

Relacja z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD - 27.03.2015

20 marca br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników narady, Prezes Kondracki nawiązał do toczących się tego dnia obrad sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli poprawkę senatu i teraz Prezydent RP Bronisław Komorowski ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem.

Relacja z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD

20 marca br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników narady, Prezes Kondracki nawiązał do toczących się tego dnia obrad sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli poprawkę senatu i teraz Prezydent RP Bronisław Komorowski ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem.

Stanowiska i uchwały podjęte na XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
Na posiedzeniu zostało przyjęte stanowisko w sprawie:

Obradowała Krajowa Rada PZD dnia 15.01.2015

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes Związku przedstawił sytuację ogrodów i Związku na tle wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szczególną uwagę zwrócił na postanowienie referendarza sądowego odmawiające rejestracji statutu PZD uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjedzie PZD 23 października 2014 r. Referendarz podważył tryb uchwalenia statutu, choć poprzedni statut zarejestrowany przez KRS był uchwalony dokładnie w tym samym trybie, a stan prawny nie zmienił się.

Obradowała Krajowa Rada PZD

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Na początku posiedzenia Krajowa Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego członka KR Zbigniewa Rodaka z okręgu sudeckiego.

Strony

Subskrybuj RSS - wydarzenie