wydarzenie

Przesłanie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Klubów Parlamentarnych Sejmu RP

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, zwracają się do Was Panie Posłanki i Panowie Posłowie na Sejm RP o udzielnie swego poparcia dla opracowanego przez nasz Związek projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. W całym kraju działkowcy zebrali ponad 700 tysięcy podpisów poparcia dla tego projektu, które Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan' przekazał do Sejmu w dniu 9 październiku 2014 roku"

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

W dniu 4 grudnia br. Krajowa Komisja Rewizyjna odbyła w Warszawie planowane posiedzenie w pełnym składzie, kolejne w obecnej kadencji. KKR PZD m.in. uchwaliła Plan Pracy na 2015 rok, Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, dokonała oceny podejmowanych działań przez Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD w sprawie stanowiska RPO oraz w sprawie poparcia i przyspieszenia prac w Sejmie nad projektem obywatelskim 'STOP rozbiórkom altan' oraz wydała opinię w sprawie składki członkowskiej i wysokości partycypacji w 2015 roku.

Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

23 października 2014r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który otworzył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Na przedzjazdowych konferencjach okręgowych wybranych zostało 150 delegatów na Zjazd, z czego uczestniczyło 147, frekwencja wynosiła więc aż 98%. Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws.

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. działań podejmowanych przez RPO

W związku z wystąpieniem skierowanym przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz jej wypowiedziami dla mediów, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ samorządu Polskiego Związku Działkowców wystosował do prof. Ireny Lipowicz swoje stanowisko w tej sprawie.. Dokument zamieszczamy poniżej.

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. wyborów samorządowych

Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego

czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu. Dokument zamieszczamy poniżej.

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. dalszego rozwoju ogrodów i Związku

Zjazd stwierdza, że przyszłość i rozwój ogrodów działkowych w naszych miastach zależy od dwóch czynników: od stabilizacji prawnej i otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast. Aby ogrody mogły się rozwijać muszą mieć pewność dalszego istnienia, wtedy jest motywacja do inwestowania w infrastrukturę i sens angażowania ludzkiej pracy i ofiarności

czytamy w stanowisku podjętym na Nadzywczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD. Dokument zamieszczamy poniżej.

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. zebrań wszystkich działkowców

Na zebraniach w 3073 ROD działkowcy potwierdzili, że nie chcą zmian i pozostają w PZD. Przede wszystkim doceniają sprawność w działaniu, doświadczenie i skuteczność Związku w obronie praw działkowców i ogrodów, ale również bieżącą pomoc dla ogrodów w sprawach inwestycyjnych, prawnych, a także finansowych.

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. Statutu Polskiego Związku Działkowców

Po wnikliwym zapoznaniu się z przedstawionym projektem statutu PZD, Krajowy Zjazd Delegatów PZD uznaje, że dokument ten nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie Związku, ale również odpowiada wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy — Prawo o stowarzyszeniach. Dlatego też Zjazd uznał konieczność przyjęcia przedłożonego projektu statutu

czytamy w podjętym stanowisku. Dokument zamieszczamy poniżej.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut

Zorganizowanie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zostało podyktowane obowiązkiem realizacji zapisów, jakie narzuciła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Najważniejszym zadaniem dla Związku i jego delegatów uczestniczących w Zjeździe jest uchwalenie statutu PZD.

Radosne obchody Krajowych Dni Działkowca 2014 roku

Blisko 600 działkowców z całej Polski przyjechało w dniu 6 września do Warszawy, by wspólnie świętować kolejne już Krajowe Dni Działkowca. Rok temu nikt nie miał pewności, że działkowcy będą mogli spotkać się ponownie z okazji tego wielkiego święta. Jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich użytkowników działek uchwalona została nowa ustawa o ROD, która jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce.

Krajowe Dni Działkowca 2014

Krajowe Dni ziałkowca 2014 - plakat

Tegoroczne obchody Krajowych Dni Działkowca odbędą się 6 września na terenie ROD "Rakowiec" w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 500 działkowców z całego kraju, zaproszeni zostali także liczni goście.

Notatka z V ogólnopolskiej konferencji i warsztatów urbanistycznych

OdGrodzić ogRODy, czyli miasto scalone zielenią - logo

W dniach 12-15 maja 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbywa się V ogólnopolska konferencja i warsztaty urbanistyczne „OdGrodzić ogRODy, czyli miasto scalone zielenią”.

Krakowsy działkowcy spotkali się z Prezydentem Jackiem Majchrowskim

19 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przedstawiciele krakowskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim oraz Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta Martą Witkowicz. Informację ze spotkania zamieszczamy w załączniku poniżej.

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 21.02.2014

W dniach 20 i 21 lutego odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

Jubileusz 60-lecia ROD "PKP Prokocim" w Krakowie

60-lecie ROD "Prokocim" w Krakowie - zdjęcie

28 września 2013 roku odbyły się obchody 60-lecia ogrodu połączone z dniem działkowca. Uroczystość rozpoczął Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak". Zaproszonych gości i działkowców witała Prezes Zarządu ogrodu Teresa Biernacka. Po powitaniu, modlitwie i błogosławieństwie oraz minucie ciszy, która uczciła pamięć zmarłych działkowiczów, Pan Jan Gala oraz Pan Kazimierz Snopkiewicz przedstawili historię ogrodu w filmie.

Galeria: 
60-lecie ROD "Prokocim" w Krakowie - zdjęcie
60-lecie ROD "Prokocim" w Krakowie - zdjęcie

Strony

Subskrybuj RSS - wydarzenie