wzory dokumentów

Nowy wzór umowy na okazjonalne czerpanie dochodu z majątku PZD

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 r. Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie przyjął procedurę w przedmiocie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD oraz nowy wzór umowy na okazjonalne czerpanie dochodu.

Poniżej zamieszczamy skany tych uchwał.

Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD

Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD do pobrania.

Kategorie: 

Deklaracja członkowska - wzór

Wzór deklaracji członkowskiej.

Uchwała nr 215/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD

Poniżej zamieszczamy uchwałę nr 215/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD wraz z załącznikami.

Druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD

Wszystkie zarządy ROD, które chciałyby uzyskać wersję elektroniczną druków do przeprowadzenia w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do biura OZM PZD.

Źródło: KR PZD

Uchwała o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

Poniżej zamieszczamy wzór uchwały o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki.

Uchwała o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Poniżej zamieszczamy wzór uchwały o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku.

Uchwała o ustanowieniu prawa do działki po zmarłej osobie bliskiej

Poniżej zamieszczamy wzór uchwały o ustanowieniu prawa do działki po zmarłej osobie bliskiej.

Protokół zdawczo-odbiorczy druk

Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego.

Druki preliminarze 2015

Poniżej zamieszczamy ostateczną wersję druków do preliminarzy finansowych ROD na 2015 r.

Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD 2015

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów i druków niezbędnych do przeprowadzenia tegorocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów

Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Wiele też ogrodów jest niedoinwestowanych.

Sprawozdania finansowe ROD za rok 2014 - dokumenty i wytyczne

W związku z obowiązkiem sporządzenia na dzień 31.12.2014 r. sprawozdań finansowych, poniżej zamieszczamy do pobrania wymagane dokumenty oraz wytyczne, które pomogą ROD prawidłowo je sporządzić.

Prawo do działki według nowej ustawy

Uzyskanie
prawa do działki według nowej ustawy o ROD

 

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:

W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Strony

Subskrybuj RSS - wzory dokumentów