Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych

- sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem rachunkowym

- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i braków w dokumentacji finansowej zarządowi ROD

- sporządzanie sprawozdań finansowych ROD

- rozliczanie składek do ZUS i US od pracowników zatrudnionych w ROD

- sporządzanie PIT11, PIT4R oraz PIT8AR

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie kierunkowe

- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i ZUS

- umiejętność analitycznego myślenia

- zaangażowanie, terminowość oraz dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

- umowę zlecenie na początek, a po okresie wstępnym umowę o pracę

- przeszkolenie

- możliwość rozwoju i zdobycia nowego doświadczenia

- przyjazną atmosferę

- rekrutacja zdalna

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 516 455 074

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: ofk@malopolski.pzd.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W CV proszę zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie przy ul. Makowskiego 1,

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie przy ul. Makowskiego 1,

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji ogłoszonej w dniu 12 października 2020 roku do czasu jej zakończenia,

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność identyfikacji Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dokonania oceny przydatności Pani/Pana do pracy oraz nawiązania z Panią/Panem ewentualnego stosunku pracy,

  8. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Poszukujemy księgowej do Ośrodka Finansowo-Księgowego
Okręg Małopolski PZD w Krakowie

12 października 2020