Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 
Komisje problemowe działające w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie
Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.


    I. Komisja ds. skarg i wniosków
    1. Przewodnicząca Zofia Jędrzejek-Chwastek (Kraków)
    2. Beata Bartosz (Kraków)
    3. Ewa Błachut (Kraków)
    4. Jan Wołoch (Kraków)
    5. Jan Wolak (Kraków)
    6. Władysław Smęder (Kraków)

    II. Komisja ds. tworzenia, łączenia i podziału ROD oraz nowoczesnego zagospodarowania ogrodów
    1. Przewodniczący Jan Wołoch (Kraków)
    2. Robert Czech (Gorlice)
    3. Andrzej Dyczko (Oświęcim)
    4. Mieczysław Wicher (Dobczyce)
    5. Tomasz Zacharski (Kraków)
    6. Stanisław Zych (Brzesko)

    III. Komisja ds. bezpieczeństwa
    1. Przewodniczący Robert Czech (Gorlice)
    2. Andrzej Cebula (Nowy Sącz)
    3. Tomasz Kaleta (Tarnów)
    4. Stanisław Oszast (Rajsko)
    5. Marian Urbański (Chrzanów)
    6. Jan Wołoch (Kraków)
    7. Michał Żuchowicz (Olkusz)

    IV. Komisja ds. inwestycji i dotacji
    1. Przewodniczący Jan Wolak (Kraków)
    2. Ewa Błachut (Kraków)
    3. Zofia Jędrzejek-Chwastek (Kraków)
    4. Izabela Jasińska – główna księgowa OM
    5. Justyna Szwajca – inspektor ds. inwestycji OM

    V. Komisja ds. oświaty ogrodniczej i ochrony środowiska
    1. Przewodnicząca Beata Bartosz (Kraków)
    2. Eugeniusz Konieczny (Bochnia)
    3. Zdzisława Królczyk (Kraków)
    4. Marian Przystaj (Oświęcim)
    5. Zdzisław Walczyk (Trzebinia)
    6. Roman Sroka (Klucze)
    7. Joanna Gadzinowska – instruktor ds. ogrodniczych OM
    8. Jerzy Sugier – Instruktor Krajowy SSI

    VI. Komisja ds. nadzoru nad zarządami ROD i analizowania dokumentów z walnych zebrań
    1. Przewodnicząca Ewa Błachut (Kraków)
    2. Beata Bartosz (Kraków)
    3. Marek Pietras (Kraków)
    4. Władysław Smęder (Kraków)
    5. Stanisław Kordeczka (Nowy Sącz)
    6. Kazimierz Mika (Wieliczka)

    VII. Komisja ds. archiwizacji
    1. Przewodniczący Stanisław Oszast (Rajsko)
    2. Lucyna Horosz (Kraków)
    3. Maria Sowa-Szczecińska (Zabierzów)
    4. Jan Wolak (Kraków)
    5. Jan Wołoch (Kraków)
    6. Jan Zaręba (Kraków)

    VIII. Komisja ds. odznaczeń
    1. Przewodnicząca Anna Kozyra (Tarnów)
    2. Jadwiga Cebula (Kraków)
    3. Władysława Czaderska (Andrychów)
    4. Piotr Kamysz (Brzesko)
    5. Krystyna Wielgus (Tarnów)
    6. Ewa Luzar – pracownik biura OM

    IX. Komisja ds. konkursów
    1. Przewodnicząca Anna Kozyra (Tarnów)
    2. Jacek Grzegorczyk (Nowy Sącz)
    3. Zofia Mróz (Nowy Sącz)
    4. Barbara Odrzywołek (Chrzanów)
    5. Jarosław Strzelczyk (Bukowno)
    6. Joanna Gadzinowska – instruktor ds. ogrodniczych OM
    7. Kazimiera Grebla – Instruktor Krajowy SSI
    8. Jerzy Sugier – Instruktor Krajowy SSI