Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Aktualności

20 marca 2023
-Miesięcznie mamy nawet dziesięć zapytań mailowych o wolne działki w naszym ogrodzie - mówi Jarek Rataj, przedstawiciel Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podgórze". ROD „Podgórze" zlokalizowany jest przy ul. Za Torem i
17 marca 2023
Grupa nieformalna "Aktywni mieszkańcy osiedla Centrum D" z XVIII dzielnicy Nowa Huta wspólnie z działkowcami z PZD Rodzinny Ogród Działkowy "Wisła" pozbiera śmieci z linii brzegowej Wisły od Mostu Wandy
17 marca 2023
Do Jednostki Krajowej PZD zwróciła się Pani Agata Jojczyk z Instytutu Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pani Agata Jojczyk jest polskim koordynatorem międzynarodowego projektu „Zwyczaje ogrodnicze
14 marca 2023
Narada dyrektorów biur okręgów PZD poprzez omawiane na niej sprawy spotkała się z dużym zainteresowaniem dyrektorów, którzy mimo, iż maja dużą praktykę w pracy z działkowcami i zarządami ogrodów zadawali
14 marca 2023
Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes PZD, który poinformował uczestników, iż z uwagi na fakt, iż nie ma obecnie obostrzeń pandemicznych, rok 2023 powinien być rokiem, kiedy walne zebrania będą odbywać
14 marca 2023
W dniach 8-9 marca br. odbyła się narada dyrektorów biur Okręgów PZD, która m. in. zajęła się niezwykle ważnym tematem wykorzystania i rozliczania kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację programu ARiMR.
14 marca 2023
Podczas drugiego dnia narady z dyrektorami biur omówiono temat działalności inwestycyjnej w ROD. Temat omówiła kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska. Podkreśliła, że kadra zarządzająca w OZ PZD, ma obowiązek
14 marca 2023
Na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD Pan Prezes Eugeniusz Kondracki omówił istotny temat dotyczący szkoleń dla działkowców oraz oświaty w związku. Prezes podkreślił konieczność wprowadzenia w statucie PZD obowiązku przejścia
14 marca 2023
Na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD przedstawiono realizację zadań struktur związku w zakresie oświaty w 2022 r. na przykładzie 6 Okręgów – Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, w Lublinie, Małopolskiego, we Wrocławiu oraz
14 marca 2023
Polski Związek Działkowców działalność finansową   prowadzi   zgodnie z: Ustawą o ROD,  Statutem PZD,  Zasadami Rachunkowości i  Zakładowym Planem Kont zatwierdzonym Uchwałą nr 104/2015 Prezydium KRPZD z 14 kwietnia 2015 r.,
14 marca 2023
Krajowy Zarząd PZD mając na uwadze potrzeby Zarządów ROD uchwałą nr 302/2018 z dnia 26.07.2018 roku przyjął dostosowane do przepisów prawa zasady tworzenia i prowadzenia Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD obowiązujące