Kadencja 2019-2024


Skład Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD
w Krakowie:

 

Marta Warmuz – Prezes Okręgu

Grażyna Grzybowska – I Wiceprezes Okręgu

Jan Wołoch – Wiceprezes Okręgu

Stanisław Oszast – Sekretarz Okręgu

Zofia Jędrzejek - Chwastek – Skarbnik Okręgu

Stanisław Kordeczka - członek Okręgowego Zarządu

Anna Kozyra - członek Okręgowego Zarządu 

Zdzisława Królczyk- członek Okręgowego Zarządu

Władysław Smęder - członek Okręgowego Zarządu

 

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie