Kadencja 2019-2023

Skład Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD
w Krakowie:

Marta Warmuz – Prezes Okręgu
Grażyna Grzybowska – I Wiceprezes Okręgu
Robert Czech – Wiceprezes Okręgu
Stanisław Oszast – Sekretarz Okręgu
Zofia Jędrzejek - Chwastek – Skarbnik Okręgu
Anna Kozyra - członek Okręgowego Zarządu 
Zdzisława Królczyk- członek Okręgowego Zarządu
Władysław Smęder - członek Okręgowego Zarządu
Jan Wołoch - członek Okręgowego Zarządu

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie
Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.
Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie