Zasady udzielania dotacji z Funduszu Rozwoju ROD

1. Uchwała nr 255/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. (tekst jednolity
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 415/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 28 października 2016 r.) 
w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju RODpobierz

 

2. Uchwała nr 140/2020 Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie z dnia 10 września 2020 roku w sprawie: zasad i kryteriów udzielania dotacji dla ROD na realizację zadań inwestycyjno-remontowych ze środków  Funduszu Rozwoju ROD Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie - pobierz

 

3. Wniosek o przyznanie dotacji - pobierz załącznik nr 1

 

4. Opinia Komisji ds. Inwestycji i dotacji OZM PZD w Krakowie - pobierz załącznik nr 2

 

5. Rozliczenie dotacji - pobierz załącznik nr 3

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie