Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

ul. Wincentego Pola 15, 33-300 Nowy Sącz

e-mail: delegaturanowysacz@malopolski.pzd.pl

tel. +48 533 361 611

Delegatura Rejonowa OZM PZD
w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu

ul. T. Makowskiego 1, 31-325 Kraków

e-mail: malopolski@pzd.pl

tel. (12) 638 23 95

tel. (12) 638 24 63 

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców
w Krakowie

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

 

 

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie