Służebność przesyłu

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców w Krakowie, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 3, 4, 19 Statutu PZD oraz w związku
z uchwałą nr 220/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu obciążania majątku trwałego PZD poprzez ustanawianie służebności przesyłu oraz uchwałą nr 254/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych, postanawia podjąć Uchwałę nr 14/2024 Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 29 stycznia 2024 roku
w sprawie rekompensaty dla Polskiego Związku Działkowców za ustanowienie służebność na terenach użytkowanych przez rodzinne ogrody działkowe w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

 

 

Mając na uwadze powyższe Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie opracował:

 

- procedurę INW 3 dla której wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na sieci niebędącej infrastrukturą ogrodową rodzinnego ogrodu działkowego na terenie zajmowanych przez rodzinny ogród działkowy - znajduje się poniżej

 

Wniosek procedura INW 3 - word

Wniosek procedura INW 3 - pdf

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie