Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców w Krakowie, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 3, 4, 19 Statutu PZD oraz w związku z uchwałą nr 253/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych oraz uchwałą nr 254/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych, postanawia podjąć Uchwałę nr 306/2023 Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie rekompensaty dla Polskiego Związku Działkowców za czasowe zajęcia terenów użytkowanych przez rodzinne ogrody działkowe
w Okręgu Małopolskim PZD
w Krakowie

 

Mając na uwadze powyższe Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie opracował:

 

- procedurę INW 1 dla której wniosek o czasowe zajęcie terenu użytkowane przez rodzinny ogród działkowego na cele nie związane z obsługą, utrzymaniem lub rozwojem rodzinnego ogrodu działkowego - znajduje się poniżej 

 

Wniosek procedura INW 1 - word

Wniosek procedura INW 1 - pdf

 

- procedurę INW 2 dla której wniosek o wyrażenie opinii do projektu przebiegu, likwidacji lub modernizacji sieci na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, nie będący infrastrukturą ogrodową rzeczonego rodzinnego ogrodu działkowego  - znajduje się poniżej 

 

Wniosek procedura INW 2 - word

Wniosek procedura INW 2 - pdf

 

 

 

 

 

 

Czasowe zajęcie terenu

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie