Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 
Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Biblioteczka przydatnych dokumentów

1. Wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

2. Wzór oświadczenia Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

3. Wzór pozwu o wydanie działki - pobierz

 

4. Wzór pozwu o nakazanie sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na indywidualnej działce oraz wydanie nieruchomości - pobierz

 

5. Wzór protokołu przekazania działki przez Zarząd - pobierz

 

6. Wzór wezwania do uporządkowania działki - pobierz

 

7. Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty - pobierz

 

8. Wzór wezwania do wydania działki rodzinnej i podpisania porozumienia dot. rozliczenia się z nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych zgodnie z prawem - pobierz

 

9. Wzór wniosku małżonka o zawarcie umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

10. Wzór wniosku o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki w drodze darowizny - pobierz

 

11. Wzór wniosku o złożenie depozytu - pobierz

 

12. Wzór wypisu z ewidencji działek w ROD - pobierz

 

13. Wzór wykazu nowych działkowców - pobierz

Wzory uchwał 

1. Wzór sporządzenia uchwały - pobierz

 

2. Wzór uchwały o przyjęcie wniosku ustanowienia praw do działki po zmarłej osobie bliskiej - pobierz

 

3. Wzór uchwały o przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu prawa do działki wspólnie ze współmałżonkiem - pobierz

 

4. Wzór uchwały o ustanowieniu prawa do działki - pobierz

 

5. Wzór uchwały dotyczącej wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

6. Wzór uchwały o zatwierdzeniu umowy przeniesienia praw do działki - pobierz

 

7. Wzór uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD - pobierz

 

8. Wzór uchwały w sprawie wygaśnięcia prawa do działki - pobierz

 

9. Wzór uchwały w sprawie wygaśnięcia prawa do działki - przeniesienie praw do działki - pobierz

 

10. Wzór uchwały Zarządu ROD w sprawie czasowego zajęcia terenu - pobierz

 

Wzory umów

1. Wzór umowy darowizny przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

2. Wzór umowy użyczenia - pobierz

 

3. Wzór umowy zamiany praw do działek - pobierz

 

4. Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca - pobierz

 

5. Wzór umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

6. Wzór umowy na roboty budowlane - pobierz

1.  Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD - pobierz

 

2. Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej w drodze przeniesienia praw do działki z mocy          ustawy - pobierz

 

3. Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przekształconej z mocy ustawy - pobierz

 

4. Protokół zdawczo- odbiorczy - pobierz PDF     

 

5. Wzór umowy zamiany praw do działek - pobierz

 

6. Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w zakresie danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD - pobierz

 

7. Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

8. Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

9. Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

10. Wzór deklaracji członkowskiej - pobierz

11. Zamiana działek - pobierz

 

12. Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

13. Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

14. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

15. Umowa przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

16. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku - pobierz

 

17. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu - pobierz

 

18. Umowa dzierżawy działkowej - pobierz

Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów

1. Wniosek zarządu ROD na walne zebranie członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego - pobierz

 

2. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego - pobierz

 

3. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego - pobierz

 

4. Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego - pobierz

 

5. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie - pobierz

 

6. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD powstałych na skutek klęski żywiołowej - pobierz

7. Załącznik do sprawozdania finansowego ROD w zakresie sprawozdania rzeczowego ze zrealizowanej budowy nowej infrastruktury w ROD

 

8. Załącznik do sprawozdania finansowego ROD w zakresie sprawozdania rzeczowego ze zrealizowanych remontów i modernizacji w ROD

 

9. Załącznik do preliminarza finansowego ROD w zakresie planowanej do realizacji budowy nowej infrastruktury w ROD

 

10. Załącznik do preliminarza finansowego ROD w zakresie planowanego do realizacji remontu lub modernizacji infrastruktury
w ROD

 

                                          Dokumenty do punktów (7-10) do pobrania tutaj (wersja edytowalna) oraz tutaj (pdf)

 

11. Wzór uchwały Zarządu ROD w sprawie czasowego zajęcia terenu - pobierz