Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 
Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Biblioteczka przydatnych dokumentów

1. Wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

2. Wzór oświadczenia Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

3. Wzór pozwu o wydanie działki - pobierz

 

4. Wzór pozwu o nakazanie sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na indywidualnej działce oraz wydanie nieruchomości - pobierz

 

5. Wzór protokołu przekazania działki przez Zarząd - pobierz

 

6. Wzór wezwania do uporządkowania działki - pobierz

 

7. Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty - pobierz

 

8. Wzór wezwania do wydania działki rodzinnej i podpisania porozumienia dot. rozliczenia się z nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych zgodnie z prawem - pobierz

 

9. Wzór wniosku małżonka o zawarcie umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

10. Wzór wniosku o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki w drodze darowizny - pobierz

 

11. Wzór wniosku o złożenie depozytu - pobierz

 

12. Wzór wypisu z ewidencji działek w ROD - pobierz

 

13. Wzór wykazu nowych działkowców - pobierz

Wzory uchwał 

1. Wzór sporządzenia uchwały - pobierz

 

2. Wzór uchwały o przyjęcie wniosku ustanowienia praw do działki po zmarłej osobie bliskiej - pobierz

 

3. Wzór uchwały o przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu prawa do działki wspólnie ze współmałżonkiem - pobierz

 

4. Wzór uchwały o ustanowieniu prawa do działki - pobierz

 

5. Wzór uchwały dotyczącej wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

6. Wzór uchwały o zatwierdzeniu umowy przeniesienia praw do działki - pobierz

 

7. Wzór uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD - pobierz

 

8. Wzór uchwały w sprawie wygaśnięcia prawa do działki - pobierz

 

9. Wzór uchwały Zarządu ROD w sprawie czasowego zajęcia terenu - pobierz

 

Wzory umów

1. Wzór umowy darowizny przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

2. Wzór umowy użyczenia - pobierz

 

3. Wzór umowy zamiany praw do działek - pobierz

 

4. Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca - pobierz

 

5. Wzór umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

6. Wzór umowy na roboty budowlane - pobierz