OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Trzykrotka” w Krakowie reprezentowany przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Trzykrotka”
w Krakowie, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zadania remontowego
pn.

 

WYMIANA CAŁEGO OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO ROD

 

1. Ogłoszenie

 

Polski Związek Działkowców

 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Kombatant” w Krakowie,

 

ul. Mistrzejowicka 91, 31-651 Kraków

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

 

Elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kombatant" w Krakowie

 

 

1. SIWZ

2. Rysunek poglądowy

3. Warunki przyłączenia

4. Odpowiedzi na pytania do przetargu

 

Polski Związek Działkowców

 

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Kaprys” w Wadowicach,

 

Plac Obrońców Westerplatte 19, 34-100 Wadowice 

 

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

 

Modernizacja wewnętrzna sieci elektroenergetycznej, napowietrznej (n/n, 3faz.) w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Kaprys" w Wadowicach - na terenie Ogrodu Działkowego "Podhale" przy ul. Podstawie bn, 34-100 Wadowice działki ewidencyjne nr 2640, 2641, 2642 obręb 1 jedn. ewid. Wadowic"

 

1. Formularz ofertowy

2. SIWZ

3. Wzór umowy

4. Mapa

 

ZAKOŃCZONE PRZETARGI

ROD "Przyjaźń" w Andrychowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnej
z zapytaniem ofertowym nr 1 i nr 2 oddzielnie dla każdego zapytania
w nieprzekraczalnym terminie 18.11.2022 r. do godz. 9:00.

 

1. Zapytanie ofertowe nr 1 - całość do pobrania 

2. Zapytanie ofertowe nr 2 - całość do pobrania 

 

 

2. Zapytanie ofertowe nr 2 - całość do pobrania 

 

 

 

                            Zakończone                                     

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Zakole Wisły" w Krakowie

 

 

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.”Modernizacja miejsc postojowych dla samochodów osobowych na istniejącym parkingu zlokalizowanym na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zakole Wisły" w Krakowie, ul. Nowohucka 80, 30-728 Kraków  – działka ewidencyjna  nr 2/1 obręb 16 jed. ewid. Podgórze

 

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  4. Wzór umowy

                          

                              Polski Związek Działkowców                               

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Kalina” w Krakowie ul. Rybna

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

"Instalacja studzienek wodomierzowych wraz z licznikami na terenie 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina" w Krakowie ul. Rybna b/n, na działkach nr: 11/4, 12/3, 16/1, 16/2, 17, 18/3, 20/4, 21/4, 22/4, 23/5, 23/8, 26/1, 27/3 obręb 15 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza".    

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

 

                           

Zakończone

 

                              Polski Związek Działkowców                               

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Słonecznik”

w Krakowie ul. Kamieńskiego

 

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Krakowie na ul. Kamieńskiego

 

1. Formularz ofertowy

2. SIWZ

3. Wzór umowy

 

Polski Związek Działkowców

 

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

 

Rodzinny Ogród Działkowy „TELPOD” Kraków-Bieżanów,

 

ul. Laskowa, 30-852 Kraków

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

 

Budowę instalacji wodociągowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

w Krakowie na ul. Laskowej

 

1. Formularz ofertowy

2. SIWZ

3. Wzór umowy

 

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie