Uchwała 300/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 listopada 2015 r.  w sprawie zasad udzielania przez okręgowe zarządy PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu - pobierz

Uchwała 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców - pobierz

1. Uchwała nr 255/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. (tekst jednolity
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 415/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 28 października 2016 r.) 
w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju RODpobierz

 

2. Uchwała nr 140/2020 Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie z dnia 10 września 2020 roku w sprawie: zasad i kryteriów udzielania dotacji dla ROD na realizację zadań inwestycyjno-remontowych ze środków  Funduszu Rozwoju ROD Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie - pobierz

 

3. Wniosek o przyznanie dotacji - pobierz załącznik nr 1

 

4. Opinia Komisji ds. Inwestycji i dotacji OZM PZD w Krakowie - pobierz załącznik nr 2

 

5. Rozliczenie dotacji - pobierz załącznik nr 3

Zasady i kryteria udzielania dotacji ze środków okręgowego Funduszu Rozwoju

18 sierpnia 2021
Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie, w związku z uroczystością obchodów Jubileuszu 40-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców, zaprasza Zarządy ROD do wzięcia udziału w okolicznościowym konkursie okręgowym, którego jest organizatorem.

Uchwały

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.
Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie