Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 
Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.
Porady prawne
Ważne dokumenty

Ustawa

 

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła
w życie 19 stycznia 2014 roku. 

 

Treść Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych

 

 

Statut

 

Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku. 

 

Treść Statutu 

 

 

Regulamin ROD

 

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

 Treść Regulaminu ROD obowiązującego
 od 1 stycznia 2019 roku 

 

04 sierpnia 2020
Umowa przeniesienia praw do działki może być zawarta przez pełnomocnika, który posiada pełnomocnictwo pisemne z notarialnie poświadczonym podpisem (taka sama forma pełnomocnictwa jak czynności, do której jest udzielone). Do umowy
15 maja 2020
W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie
17 kwietnia 2020
W związku z dużym zainteresowaniem tematem nabywania działki w ROD, na stronie internetowej PZD (na stronie głównej) będą publikowane porady prawne dotyczące zasad nabywania działki w ROD od zarządu ROD,
17 kwietnia 2020
Aby zostać działkowcem, należy nabyć działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD, a dokładniej uzyskać do niej prawo dzierżawy działkowej.  Aby ją nabyć, należy najpierw ją znaleźć, a następnie