Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

W trosce o działkowców i zapewnieniu im bezpieczeństwa przy przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa COVID-19 podczas realizacji zadań statutowych jakimi są szkolenia nowych członków PZD, którzy zaczynają użytkować nowo nabyte działki, organizowane są w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie szkolenia w systemie zdalnym. Propozycja ta spotkała się z szerokim zainteresowaniem u nowych działkowców. Odbyły się trzy zdalne szkolenia dla nowych działkowców - w lipcu oraz dwa szkolenia we wrześniu 2020 roku. Podczas szkolenia nowi działkowcy zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zagospodarowania i uprawy działki, a także przepisów związkowych w myśl Otwartego Programu Oświatowego PZD przyjętego uchwałą nr 2/XXIX/2019 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 czerwca 2019 roku oraz Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców dnia 20 marca 2019 roku uchwałą nr 5/XXVIII/2019.


 

Podczas szkolenia działkowcy aktywnie mogą uczestniczyć, co też czynią, poprzez liczne zadawanie pytań, a żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi.

W czasie szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na zagospodarowanie działki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD. Zwracana jest również uwaga na zasady poprawnych kontaktów międzyludzkich czy projektowanie działki.


 

Okręg Małopolski PZD w Krakowie planuje następne szkolenia i serdecznie zaprasza do wzięcia udziału nowych działkowców ale także działkowców z terenu działania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie, którzy chcieliby odświeżyć swoje wiadomości nie tylko ogrodnicze. Terminy najbliższych szkoleń zostaną przesłane do Zarządów ROD oraz zostaną zamieszczone na stronie Okręgu Małopolskiego PZD
w Krakowie.

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Działalność szkoleniowa w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

24 września 2020